یک جسم را در حال حرکت در محور y در نظر بگیرید. همانطور که یاد گرفته اید، می توان از سابقه موقعیت شی در هر زمان t برای محاسبه سرعت متوسط ​​برای هر استفاده کرد. ریاضیدانان قرن هفدهم نحوه استخراج اطلاعات از سرعت آنی را فهمیدند از اطلاعات سرعت متوسط ​​، اما آن ها نتوانستند روش های خود را به صورت جامد قرار دهند. ریاضیات مدرن، پایه و اساس منطقی مورد نیاز سوالات حد و مشتق کنکور را از طریق ریاضیات فراهم آورده است. جزوه ای با عنوان “مسئله سرعت” در مورد اولین دو مورد از این موضوعات به تفصیل بحث کرده است. این این مقاله در مورد سوم متمرکز شده است و هدف آن ارائه ایده ای واضح از چگونگی نظریه ۲ از حد است که شامل یک لفظ اولیه کلامی (همان موردی که قبلاً دیده اید)، انتقال گام به گام از مرحله اولیه به استاندارد (بسیار فنی) از استاندارد و یک مثال که نشان می دهد چگونه استاندارد استفاده می شود.

برخی از نظرات در مورد شکل  و نکته و نظریه کلی حد و مشتق کنکور وجود دارد. در طول سوالات حد و مشتق کنکور مفهوم حد برای اعداد خاص ایستاده اند  و h تابعی را نشان می دهد که هست همه جا در هر بازه ای باز که حاوی c است ، مگر اینکه ممکن است در نقطه c باشد. شخص به خودی خود کلمه حد را تعریف نمی کند، بلکه کل جمله را ترجمه می کند با نزدیک شدن x به c ، حد h برابر L است که به صورت نمادین نوشته شده است. حدها کاملاً مشکل هستند و یک مطالعه دقیق و کامل درباره آن ها بسیار سخت خواهد بود و زمان زیادی را می طلبد. این دوره در علم و ریاضیات ، اصطلاح تئوری به بدنی از نتایج منطقی (نه به حدس زدن درمورد چیزی) اطلاق می شود. در اینجا کلامی ذکر شده است: تضمین می شود که در هر مقرر باشد فاصله مثبت L ، به شرط آن که x کاملاً نزدیک به c است.

این مطلب را هم بخوانید :   Basic Methods to Increase Telegram Channel members10 

اهمیت سوالات حد و مشتق کنکور کم نیست. دلیل اصرار بر اینکه x= c این است که ، در اکثر موارد مهم ، c حتی در این موارد قرار نمی گیرد دامنه h است ، بنا بر این ) h(c حتی وجود نخواهد داشت. برای این که این امر در این موارد عملی شود ، اینگونه است مهم برای جلوگیری از هرگونه رفتار بد احتمالی درست در نقطه x = c از مداخله؛ این انجام شده است با حذف کامل نقطه x = c از نظر محاسباتی. هدف از این تعریف ، ایجاد یک سناریوی چالش پاسخ است: اول ، شما با شما به چالش کشیده اید حداکثر فاصله مثبت مثبت بین h و L؛ پس اگر می توانید پاسخ دهید با گفتن چطور برای اطمینان از اینکه h می تواند نزدیک به L. باشد ، باید x باشد. C حد است این ادعا که شما قادر خواهید بود به هر یک از چالش های ممکن پاسخ دهید. در این شکل ، این تعریف بسیار مبهم است: چگونه صریحاً توضیح داده شود که آیا یا نه شما قادر خواهید بود به هر چالشی پاسخ دهید. بنابراین اولین مرتبه تجارت باید جایگزین شود تعریف کلامی با معادل دقیق.