دانلود تحقیق با موضوع آزمودنی‌ها، آزمون،، مختارند، اختلالی

دارد.
۸. بین تأثیر هیپنوتیزم. ، تمرین بدنی و ترکیبی بر بر یادداری مهارت یک خم کشتی تفاوت وجود دارد.

ملاحضات اخلاقی:
۱.این تحقیق چه از لحاظ مداخله و چه از روش اندازه‌گیری از نوع مداخلات غیر تهاجمی می‌باشد.
۲. در روند اجرای آزمون، هیچگونه اختلالی برای آزمودنی‌ها به وجود نمی‌آید.
۳. کلیه آزمودنی‌ها در صورت تمایل مختارند که

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست، آلاینده ها