دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزم:هیپنوتیزم، محیطی،مخاطب، تمرکز،انفکاک، ۴.

هر زمان اراده کنند ، از ادامه آزمون انصراف داده و از تحقیق خارج شوند.
۴. کلیه اطلاعات شخصی شرکت کنندگان،به صورت امانت نزد محقق به امانت باقی خواهد ماند.

تعاریف عملیاتی و نظری:
هیپنوتیزم:هیپنوتیزم یک روش درمانی است که با تغییر حالت هوشیاری و استفاده از سه مؤلفه تمرکز،انفکاک و کاهش آمادگی محیطی،مخاطب را در شرایطی قرار می‌دهد

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی