دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی، افراد مبتلا

می کنیم. با این حال نوسانات خلقی در بعضی از افراد به قدری شدید است که حفظ و نگهداری یک زندگی مطلوب برای آنها بسیار مشکل می شود (اسکات۳،۲۰۰۱؛ترجمه جمالفر،????). بکهام۴ (۲۰۰۰) اختلالات افسردگی را گروهی از اختلالات خلقی می داند که افراد مبتلا به آنهاافسردگی بدون مانیا دارند، که دارای شدت متفاوتی است، مانند اختلال افسردگی اساسی ۵و

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره ، واپسین، شفاء، بیافریند.