دانلود پایان نامه درباره فعالیتهای پژوهشی، محیط زیست

تشکیل بایومینرال ها در طبیعت، از دیگر موارد کاربردی استفاده از شیمی کوانتومی در محیط زیست میباشند.
از دیگر محورهای فعالیتهای پژوهشی در حوزه شیمی کوانتومی و شیمی محاسباتی، به موارد زیر می‎توان اشاره نمود:
– تدوین و توسعه روش های نوین اسپکترومتری مولکولی و اتمی و سیستم‏های۱۸ برای آنالیز و سنجش انواع نمونه‏های مختلف و متنوع محیط

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسرد‌گی، مد‌ت، حد‌اقل، امید‌ی