دانلود پایان نامه درباره محیط زیست، آلاینده ها

محیط زیست بهره گرفت. [۱۰و۲]
مدلسازی، پیش بینیِ نحوه پیشرفت واکنش ها و سنتز آزمایشگاهی نانوذراتِ دوستار محیط زیست و دیگر نانوذراتِ مورد استفاده برای بی خطرسازی پسماندها و آلاینده های خطرناک، از دیگر کاربردهای مهم شیمی کوانتومی و شیمی محاسباتی می باشند. اینگونه مدل های محاسباتی سطح بالا به میزان بسیار قابل توجه، قادر به تقلید

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد کاتد، (مارپیچ، .............، آمدتر