دانلود پایان نامه درباره محیط زیست، زیست شناسی، انفورماتیک، مدل سازی

کوانتومی، محاسبات مربوط به دینامیک مولکولی می توانند به مدلسازی دینامیک (وابسته به سایز) نانوذرات در محیط زیست – به ویژه هنگامی که با میزبان های جامد یا سیال تلفیق شده باشند – کمک شایانی نمایند. مدل سازی های مولکولی دارای کاربردهای فراوان در علوم محیط زیست، شیمی محاسباتی، زیست شناسی ریاضی۱۳، شیمی کوانتومی، شیمی انفورماتیک۱۴،

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد بخش کشاورزی، محیط زیست