دانلود پایان نامه درباره محیط زیست

تجزیه‏ای
– توسعه و کاربرد روش های مختلف تشخیص الگو و طبقه‏بندی در نمونه‏های مختلف محیط زیستی و غذایی.
– توسعه روش‏های میکرو‏استخراج در نمونه های محیط زیستی با استفاده از تکنیک های طیف سنجی و کروماتوگرافی.
– توسعه استفاده از روش های کمومتریکس برای حل مشکلات صنایع آلاینده.
– پژوهش در زمینه روش های کمومتریکس و کاربرد آنها در

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزم:هیپنوتیزم، محیطی،مخاطب، تمرکز،انفکاک، ۴.