منابع پایان نامه ارشد درمورد تشخیص بیماری

ناهنجاری های ساختمانی یا عملکردی جنین در حال تکامل است. پزشکان با این اطلاعات امیدوارند که حیات جنین و شدت بیماری های مادرزادی جنینی را با ارائه درمان های مختلف و در حال گسترش ویا زایمان مطلوب برای برخی وختم بارداری برای برخی دیگر، تغییر دهند. روشهای مختلفی برای تشخیص بیماری جنین استفاده می شود .
تصویر برداری سونوگرافیک جنین ،

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد بهینه سازی