منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر

در مادر از نظر دارو ، مواد مخدر، الکل یا سیگار کشیدن بیش از حد، ممکن است به یافته های قلبی وسایر یافته های سیستمیک مربوط باشد .
وزن زمان تولد شاخصی از سلامتی جنین ومادراست نوزادان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ، رشد مختل دارند و وزن بیش از قد و دور سر، تحت تأثیر قرار می گیرد.(۱۱)
۶-۱- تشخیص
تشخیص پیش از زایمان یا علم شناسایی

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد محیط زیست، محصولات کشاورزی، بخش کشاورزی