منابع پایان نامه ارشد درمورد هیدروسفالی، جنینی، عصبی،عدم، کلیه،انسداد

اختلالات رشد جنین(بااندازه گیری بیومتریک قطر بین دوآهیانه،طول استخوان ران یا دورسر یا دور شکم) یا ناهنجاری های جنین را مشخص نماید. سونوگرافی اختلالات جفتی ( جداشدن جفت ،جفت سر راهی ) و ناهنجاری های جنینی زیر را تشخیص دهد.
هیدروسفالی ،نقایص لوله عصبی،عدم تشکیل دئودنوم،فتق دیافراگماتیک ، عدم تشکیل کلیه،انسداد خروجی مثانه ، بیماری

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره رمیسیون، است(۹^۱۰)، سلولهائی، میخواهند