منابع پایان نامه درمورد الکتریسیته، ۱-۱)، الکترسیته، ]۲[

در ژنراتور و تولید جریان الکتریسیته
یک پیل سوختی تمام مراحل فوق را جهت تولید جریان الکتریسیته در یک گام خلاصه می‌کند علاوه بر اینکه هیچ نیازی به قسمت‌های متحرک ندارد. (شکل ۱-۱) چگونگی ایجاد جریان الکتریسیته توسط پیل سوختی را در یک گام نشان می‌دهد.

شکل (۱-۱) ایجاد جریان الکترسیته مستقیم از پیل سوختی در یک مرحله ]۲[

یک پیل

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره نعمانی،، صدوق،، طلبی؛، مفید،