منابع پایان نامه درمورد کاتد، (مارپیچ، فشردگی)، مارپیچ)

از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که در هر قسمت می توان بررسی هایی در جهت افزایش راندمان صورت داد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
* نوع کانال جریان آند (مارپیچ ، موازی ، سری ، موازی بلند ، شبکه ای و موازی مارپیچ)
* لایه پخش گازی آند (جنس ، میزان فشردگی)
* مواد و ضخامت لایه کاتالیست آند و کاتد
* لایه پخش گازی کاتد

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۲)، کربنی........................................................................................................۵، الماس(a)وساختارکریستالی