منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، جمهوری اسلامی

اسلامی.
اهمیت کار و معیشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
همانطور که در قوانین اساسی کشورهای مختلف بحث کار و تأمین معیشت از اهمیت برخوردار است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف به این موضوع پرداخته و به آن اهمیت به سزایی داده است.دلیل بررسی مفهوم کار و معیشت در قانون اساسی آن است که بدانیم آیا مشکلات موجود

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، افسردگی اساسی، زندگی روزمره