منبع پایان نامه درباره برنداشت.، HPT، Erbel، ۲-۳-۳-

آمده توسط این فرآیند به این قرار است :

۲-۳-۳- تغییر شکل پلاستیکی شدید پیچشی تحت فشار زیاد( HPT)
فشار پیچش بالا (HPT) 14 نخستین بار توسط Bridgman ابداع شده آزمایشات او توضیحات لازم برای تغییرات رخ داده در میکرو ساختار را در برنداشت. بنابراین Erbel نخستین کسی است که توانسته آزمایشات HPT را برای مس انجام دهد.
او

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع فیبر،، وسیله‌ای، قیف، میکروسرنگ