منبع پایان نامه درباره خوار، داکتیلیته، ECAP،

روش ECAP به فشار زیاد احتیاج ندارد که این یک مزیت از نقطه نظر ماشین و ابزار محسوب میشود. هنگام کار با مواد ترد ۱۱ این نکته می‌تواند به یک اشکال و عدم مزیت تبدیل شود. حتی در مواد چکش خوار ممکن است به منظور جلوگیری از آسیب و کاهش داکتیلیته به فشارهای بالا نیاز باشد. استفاده از دماهای به اندازه کافی بالا برای مواد ترد در فشارهای کم

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره متاستاز، برگشت،، اشعه،، اشعه(