منبع پایان نامه درباره دانه‌ها،، دانه‌ها، فرم‌های، می‌باشد،

فلزات مشاهده می‌شود. مکانیزم مرتبط با این اثر هنوز در دست مطالعه می‌باشد، با این وجود این اعتقاد وجود دارد که باندهای برشی کم دامنه۲ و بلند دامنه۳ تولید شده به وسیله تغییر فرم پلاستیک نقش مهمی در ریز شدن دانه‌ها، بازیابی دینامیک موضعی و پدیده تبلور مجدد مربوط به ریز شدن دانه‌ها ایفا می‌کند. تغییر فرم‌های به اندازه کافی بزرگ منجر

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد خرید تضمینی، محیط زیست