منبع پایان نامه درباره فناوری نانو

مولکول‌ها و اتم‌ها را به صورت مستقیم دستکاری کنیم. واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو درسال ۱۹۷۴ بر زبانها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مواد(وسایل) دقیقی که تلورانس ابعادی آنها در حد نانومتر می‌باشد، به کار برد. در سال ۱۹۸۶ این واژه توسط کیاریک درکسلر۱ در کتابی تحت عنوان “موتور

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد پوستی، ران، منگوله، دونوع