پایان نامه با موضوع بیش فعالی

نگرفته است (۲۹).
• نوع دوم: پر تحرکی و بیش فعالی
کودکان دچار زیرگروه دوم (ADHD-II)، معمولاً در سنین ۶ تا ۷ سالگی یعنی سنینی که علائم بیش فعالی و تکانش پذیری به اوج خود می رسند تشخیص داده می شوند. کودکان دچار ADHD-II، دارای حداقل ۶ علامت بیش فعالی و تکانش پذیری هستند که حداقل ۶ ماه ادامه داشته و به حدی هستند که با سطح تکام

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع فعالیت های اقتصادی، بخش تولیدی