پایان نامه با کلید واژگان زنجیره ارزش، دارایی ها

صادرات عبارتست از جمل کالا از یک کشور به سایر کشورها با هدف فروش یا مبادله که در آن ، ملزومات قانونی مورد توجه قرار می گیرد. در صادرات مزایای مالکیت دارای اهمیت می باشد . منظور از این مزایا، دارایی های ویژه شرکت ، تجربه بین المللی شرکت و توانائی کاهش هزینه یا توسعه کالاهای متمایز در زنجیره ارزش می باشد.(مقیمی، رمضان ۱۳۹۲)
در

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی