پایان نامه درمورد الکترو‌شـیمی، سـوختی، چیست‌، برق)

الکتریکی تولید کند که در مقایسه با انرژی سوخت‌های فسیلی راندمان بسیار بالاتر و مزایای ویژه‌ای دارد. در ۲۰ سال گذشته توسعه و بکارگیری این سیستم‌ها قوت چندانی گرفته است.

۱-۲ پیل سوختی چیست‌ ؟
پیل سـوختی تبدیل کننده انرژی الکترو‌شـیمی است که انرژی شیـمیایی را به انرژی الکتریسـیته
(جریان مستقیم برق) تبدیل می‌کند. در حالت کلی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد LUMO، MNU.......................................................64، DOS، (b)