پایان نامه درمورد الکتریسیته، ۱-۱)، جنبه‌ها، الکترسیته

الکتریسیته
یک پیل سوختی تمام مراحل فوق را جهت تولید جریان الکتریسیته در یک گام خلاصه می‌کند علاوه بر اینکه هیچ نیازی به قسمت‌های متحرک ندارد. (شکل ۱-۱) چگونگی ایجاد جریان الکتریسیته توسط پیل سوختی را در یک گام نشان می‌دهد.

شکل (۱-۱) ایجاد جریان الکترسیته مستقیم از پیل سوختی در یک مرحله ]۲[

یک پیل سوختی از برخی جنبه‌ها شبیه

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع پیشبرد فروش