پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقاضای انرژی

کاهش اهمی
کلی
پخش آند
پخش کاتد
اختصارات
GA الگوریتم ژنتیک
MEA مجموعه غشا
CFD دینامیک سیالات محاسباتی

فصل اول:

مقدمه

۱-۱ پیش‌ گفتار
دو مشکل اساسی در استفاده از سوخت‌های فسیلی که بیش از %۸۰ تقاضای انرژی مورد مصرف را تشکیل می‌دهند وجود دارد. مشکل اول در محدودیت آنهاست به‌طوری‌که در آینده‌ای

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع تأثیردارد.، تأثیر.هیپنوتیزم،، ۷..، ۴.