پایان نامه رایگان با موضوع استخراجی، میکروسرنگ، تکنیک،، (۲-۵).

پایان، پس از استخراج، یک نمونه‌بردار خودکار می‌تواند فاز استخراجی را به دستگاه GC تزریق کند.
اخیراً پیکربندی ساده‌تری ارائه گردیده که شامل اتصال مستقیم فیبر به نوک سوزن میکروسرنگ می‌باشد (۲-۵). در این تکنیک، طول مشخصی از فیبر پس از بسته شدن انتهای آن با حرارت، به سوزن میکروسرنگ که حاوی محلول استخراجی است، متصل شده و پس از آغشته

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع توانایی ها، متون ادبی