پایان نامه رایگان با موضوع توخالی، پلی‌پروپیلنی، ۵/۸، دیواره‌ی

کار عملی با فیبر توخالی پیکربندی‌های۱۴ مختلفی از HF-LPME به کار می‌رود. اولین کار در زمینه میکرواستخراج با فیبر توخالی با پیکربندی فیبر به صورت U شکل، توسط Rasmussen و Pedersen-Bjergaard معرفی گردید (۱۲). در این تحقیق، قطعات ۵/۸ سانتی‌متر از فیبر توخالی پلی‌پروپیلنی با قطر داخلی ۶۰۰، ضخامت دیواره‌ی ۲۰۰ و اندازه منافذ ۲/۰ برای

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد مصرف مواد