پایان نامه رایگان با موضوع (۱۲)، (۲-۴).، HF-LPME، Muller

مخروطی به نوک فیبر متصل می‌شود که امکان ورود و خروج فاز استخراجی را توسط میکروسرنگ ساده‌تر می‌سازد. این تکنیک قابلیت سازگاری بیشتری با نمونه‌برداری خودکار دارا می‌باشد.

شکل (۲-۴). (الف) سیستم HF-LPME براساس پیکربندی U شکل (۱۲) (ب) پیکربندی میله‌ای (۲۲)

به دنبال آن، تکنیک دیگری توسط Muller و همکارانش ارائه شد که در این

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست، زیست شناسی، انفورماتیک، مدل سازی