پایان نامه رایگان با موضوع (۱۸۰)، خودکار،، می‌کشد، پیستون

که در آن یک پمپ سرنگی به طور خودکار، پیستون میکروسرنگ را بالا و پایین می‌کشد تا استخراج انجام شود (۱۵).
قابل ذکر است که کاربرد فیبر توخالی برای استخراج از حجم زیادی از نمونه در حد ۱ لیتر (۱۸۰) و نیز کاربرد آن به صورت نیمه خودکار نیز عملی شده است، به طوری که در آنها یک یا دو مرحله‌ی استخراج می‌تواند به صورت خودکار انجام گیرد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، جمهوری اسلامی