مهدویت، در شمار مسائل اعقادی اسلام است از این رو در باور هر مسلمانی- شیعی و سنی- اندیشه مهدی (عج) و عدل گستری وی نهفته است. طرح مساله مهدی موعود در آثار معتبر و مکتوب اهل سنت سبب بیداری... متن کامل

از انتهای انژکتور شروع شده است]۸.[ همچنین در همه این تجربیات مشاهده شده است که افزایش فشار منجر به افزایش دبی شده و این دو متغیر باهم نسبت مستقیم دارند. طراحی تئوری طراحی در طراحی... متن کامل

ماندگاری محصولات خواهد داشت . مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا مدت ماندگاری محصولات را بالا و زیاد در نظر گرفته شود. ۲ به روز بودن تاریخ تولید: بمنظور تسریع و تسهیل در فروش ، مشتریان... متن کامل

که دارای متاستازهای بسیار کوچک است ، درمان قطعی کند. شیمی درمانی نمیتواند تومورهای بزرگ را که قسمت کمی از سلولهای آن در حال رشد هستند از بین ببرد و از طرف دیگر در تومورهای بزرگ قدرت... متن کامل