اهداف تربیت شناخت اهداف تربیت در هر جامعه و ملتی از راه به دست آوردن طرز و نوع زندگی اجتماعی آن جامعه میسر است. کشورها و جوامعی که براساس طرز فکر، اندیشه، مکتبی خاص و فلسفه‌ای ویژه... متن کامل

نشانه های فرسودگی شغلی را به صورت زیر توضیح داده شده است : شاخص های هیجانی بی علاقه شدن نسبت به شغل خود احساس به دام افتادن در شغل احساس درماندگی و ناتوانی احساس مورد تائید و تشویق... متن کامل

نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی خانواده های که کودک عقب مانده ذهنی دارند به تناسب نوع، شدت معلولیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سن کودکشان و نیز در زمینه رفتار سازش به اطلاعات و... متن کامل

: حق اشتغال زوجه در اسلام زن مانند مرد داراى ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار است، این استعدادها را خدا به او داده است و حکیمانه است که باید به ثمر برسد. از آنجا که هر استعداد طبیعى،... متن کامل

عوامل مستعدکننده بر اختلال سازگاری میزان واقعی اختلالی که روی می دهد یا تهدید به روی دادن می کند ،تااندازه ای به ویژگی های عامل استرس زا ،تا اندازه ای به توانایی های فرد ،هم شخصی وهم... متن کامل