رسمی به وسیله کسب درامد بیشتر نیازهای خود را تامین نمایند.(جان کروز،۱۹۹۸) در یک تقسیم بندی کلی این بخش از اقتصاد به ۴ بخش زیر تقسیم بندی می شود. : بخش خانوار : در این بخش کالاها و... متن کامل

مولکول‌ها و اتم‌ها را به صورت مستقیم دستکاری کنیم. واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو درسال ۱۹۷۴ بر زبانها جاری شد. او این واژه را برای توصیف... متن کامل

توسعه فناوری ها ی نوین قرارداده اند . امروزه کشورهای توسعه یافته در محوریت توسعه خود تجدید نظر کرده و از محوریت صنایع سنگین به سوی محوریت نوین رفته اند ، در حقیقت قدرت کشور ها در... متن کامل