تفاوت های جنسی در پاسخ به استرس تقریباً یک قرن پیش، اعتقاد بر این بوده است که مردم آنچه را که والتر کانن، روانشناس  دانشگاه هاروارد، واکنش ” جنگ” در برابر استرس می داند ، تجربه ... متن کامل

استنتاج می نمایند (ارونسون و همکاران، 1385). 2- 12  کتابخانه واژه کتابخانه ترکیبی اضافی است از دو کل عربی و فارسی کتاب + خانه؛ کتاب واژه ای عربی است به معنای نوشته چیزی مکتوب و خانه از ریشه... متن کامل

قانون اهداف در وزارت آموزش و پرورش : اولین کوشش برای تدوین اهداف کلی آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ،در شورای عالی آموزش و پرورش به عمل آمد. شورا در آذرماه 1362،هدفهای اساسی را در... متن کامل

یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا: 1-احساس های خود را به طور مستقیم بیان می کند. 2-از ابزار احساس های خود نمی ترسد 3-روابط غیرکلامی را درک می کنند. 4-احساس های خود را به صورت... متن کامل