ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری فرآیند مدیریت  بهره وری را چگونه باید به اجرا درآورد ؟ واضح است که اینکار اقدامی بزرگ بوده ، نیازمند آن است که تغییری چشمگیر در سازمان رخ دهد . در... متن کامل

انواع آموزش گذشته از هدف نهایی آموزش که ایجاد تغییرات در ساختارهای شناختی، مهارتی و عاطفی فراگیران و آموزش گیران است. تأکید براهداف  خاص آموزش و نوع افرادی که از آن منتفع می‎شوند،... متن کامل

عوارض و اثرات فرسودگی شغلی اولین آسیب فرسودگی شغلی رنج بردن از فرسودگی بدنی است افرادی که از این عارضه رنج می برند دچار کاهش انرژی و احساس خستگی شدید می گردند به علاوه این افراد برخی... متن کامل

کتابهای غیبت قبل از ولادت امام زمان جالب است که علاوه بر صدها حدیث صحیح و یکنواخت درباره مهدی موعود که گفتیم سالها قبل از ولادت امام دوازدهم در مدارک و منابع پردازش شیعه و سنی نقل شده... متن کامل

مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی در ارزشیابی سنتی ، امتحان و ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه فرایند آموزشی تلقی می شد که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان قبول و مردودی... متن کامل

رنگ رنگ چیست؟ از نظر علم، رنگ عبارت است از امواج نورکه به کمک حس بینایی تشخیص داده می شود. اگر شعاعی از نور را از منشور بلورینی بگذرانیم امواج نور، پس از عبور از منشور، رنگ های مختلف... متن کامل