نظر داشت. ۱-۵- روش درمان برای سرطانهای منتشر: در این سرطانها باید به شیمی درمانی متوسل شد ولی متاسفانه مقدار زیاد تومور حساسیت کمتری دارد و بنابراین تعجب آور نیست که با وجود آن که... متن کامل

تجزیه‏ای – توسعه و کاربرد روش های مختلف تشخیص الگو و طبقه‏بندی در نمونه‏های مختلف محیط زیستی و غذایی. – توسعه روش‏های میکرو‏استخراج در نمونه های محیط زیستی با استفاده از... متن کامل

نگرفته است (۲۹). • نوع دوم: پر تحرکی و بیش فعالی کودکان دچار زیرگروه دوم (ADHD-II)، معمولاً در سنین ۶ تا ۷ سالگی یعنی سنینی که علائم بیش فعالی و تکانش پذیری به اوج خود می رسند تشخیص داده می... متن کامل

امکان پذیر است. ولی این کار ممکن است باعث تغییر رفتار فلز با سوق دادن فرآیند به سوی ناپایداری و پارگی شود. آنچه مشاهده شده شبیه براده های دندانه دار و یا سیکلی ایجاد شده در برش فلزات... متن کامل

کشاورزان از طریق سیاستهای بیمه محصولات کشاورزی،جلوی مصرف بی رویه کود های شیمیایی را بگیرند.به نظر می رسد در کشاورزی ایران نیز این موضوع تا حد زیادی صدق می کند به این صورت که در... متن کامل