اختلالات روانپزشکی وابسته به سوء مصرف مواد

 

همراهی سوء مصرف مواد و سایر اختلالات روانپزشکی

بیماری توام(که به تشخیص دوگانه نیز معروف است)به تشخیص دو یا چند اختلال روانپزشکی در یک فرد اطلاق می شود(کاپلان[1]،1997).همراهی سوء مصرف مواد با سایر اختلالات روانپزشکی بسیار شایع است،امروزه سوء مصرف چند ماده ای امری بسیار شایع است و تشخیص اختلالات روانپزشکی توام مشکل تر  می گردد که با شمار زیادی از نشانه های روانپزشکی ای که ناشی از سوء مصرف مواد موقعیت های پزشکی هستند همراه می گردند.

مطالعات متعددی رابطه بین سوء مصرف مواد و دیگر اختلالات روانپزشکی را مورد بررسی قرار داده اند.یافته های این پژوهش ها همگی نشان دهنده همپوشی گسترده و متنوع بین سوء مصرف مواد  و اختلالات روانپزشکی است.

شمار قابل ملاحضه ای از بیمارانی که در اتاق های اضطراری پذیرش می شوند،سوء مصرف کنندگان مواد هستند و بیش از یک سوم پذیرش های روانپزشکی عمومی مشکلاتی دارند که یا متاثر از سوء مصرف مواد است و یا از آن طریق تشدید شده اند.همچنین سوء مصرف مواد در میان بیماران بستری روانپزشکی پدیده ای شایع محسوب می گردد و از سوی دیگر اختلالات روانپزشکی شیوع بالایی در میان سوء مصرف کنندگان دارند.(گلاندر[2] و کاستاندا[3]،1991)

از لحاظ تشخیص،تمایز بین اختلالات روانپزشکی و سوء مصرف مواد کار دشواری می باشد.برای مثال،تشخیص اولیه یا ثانویه بودن اختلالات خلقی در کسانی که مبتلا به سوء مصرف طولانی مدت هستند،به علاوه تشخیص و تمابز بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی از اختلالات رفتاری ناشی از سوء مصرف مواد و یا شناسایی و تشخیص الگوهای خود-درمانی از سندرم های روانپزشکی کاری بس دشوار است.

در یک تحقیق پیمایشی که توسط رگیر[4] و همکاران(1991) روی بیش از بیست هزار آمریکایی انجام گرفته است،نشان می دهد که افراد مبتلا به بیماری های روانی 7/2مرتبه بیش از افراد فاقد اختلالات روانی احتمال دارد که مشکلات مربوط به الکل یا سایر مواد را بروز دهند.در واقع 37درصد از افرادی که مبتلا به سوء مصرف مواد بودند،اختلالات روانپزشکی توام محور 1 را نیز داشتند.(رگیر و همکاران1996).

در تحقیق پیمایشی وسیع دیگری گزارش شد که 76 درصد مردها و 65درصد زن هایی که تشخیص سوء مصرف مواد را دریافت کرده اند،یک تشخیص روانپزشکی دیگر نیز داشته اند.

شایع ترین اختلالات روانی توام در این تحقیق اختلالات شخصیت ضد اجتماعی،اختلالات اضطرابی  واختلالات خلقی گزارش شده است.(کاپلان،1997).

،میزان شیوع اختلالات در طول عمر را برای بیماران وابسته به افیون آنها 54 درصد افسردگی،5/34درصد الکلیسم،5/26درصد اختلال شخصیت ضد اجتماعی،19درصد اختلال افسردگی تناوبی،5/16 درصد اختلال شخصیت مرزی،6/9درصد فوبی،4/8درصد اختلال شخصیت اسکیزوتایپال،4/8درصد اختلال افسردگی خفیف،6/6درصد هیپومانی و 4/5درصد اختلال اضطراب تعمیم یافته گزارش کرده اند.

در میان مردان49درصد اختلال شخصیت ضد اجتماعی بیشترین تشخیص را در این نمونه نشان می دهد. و پس از آن سوء مصرف یک ماده دیگر با45درصد،اختلال  افسردگی اساسی با 32درصد و فوبی با 20درصد به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند.در میان زنان افسردگی با 53درصد بیشترین فراوانی تشخیص را دریافت کرده است و پس از آن  به ترتیب فوبی با 44درصد،سوء مصرف یک ماده دیگر با 38درصد،اختلال شخصیت ضد اجتماعی با 20درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند.از جمله تشخیص هایی که در هر دو گروه  فراوانی کمتری داشتند اختلال هراس با 10درصد،مانیا با 4درصد و اسکیزوفرنی با 2درصد گزارش شده اند.

کاپلان(1997) گزارش می کند که در مطالعات متعدد تقریبا بین35 تا60 درصد افراد واجد تشخیص سوء مصرف مواد یا وابستگی مواد تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی را نیز دریافت می کنند.پیتز و دیگران نیز در مطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی نسبت به همه اختلالات روانپزشکی در محور 1 و2نمرات بالاتری در مقیاس های سوء مصرف مواد دریافت می کنند

اختلال شخصیت ضد اجتماعی مشکلی بسیار جدی در میان سوء مصرف کنندگان مواد است.چنین تصور می شود که این اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که به عنوان یک عامل خطر احتمالی  ابتلاء فرد را به سوء مصرف مواد افزایش می دهد.چرا که الگوهای رفتاری این اختلال اغلب در دوره کودکی و نوجوانی شروع می شود و معمولا قبل از اینکه در بزرگسالی واجد تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی شوند در سنین زیر 18سال تشخیص اختلال رفتار دریافت نموده اند یا حداقل واجد ملاک های چنین تشخیصی بوده اند.

اختلالات شخصیت مرزی بعد از اختلال شخصیت ضد اجتماعی بیشترین برافراشتگی را در مقیاس های سوء مصرف مواد داراست.افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی عموما سابقه سوء مصرف مواد دارند و ملاک های  تشخیصی سوء مصرف مواد را دارا هستند..

85 درصد از افرادی که در پژوهش آنها تشخیص اختلال شخصیت مرزی دریافت کرده اند،در دوره هایی  از زندگی خود واجد ملاک های تشخیصی سوء مصرف انجام شده،نشان می دهد که 66درصد آنها واجد ملاک های اختلال شخصیت مرزی نیز هستند. یک یک سوم سوء مصرف کنندگان مواد تعداد زیادی از صفات اختلال شخصیت مرزی را نشان می دهند.

یکی از متغیر های پژوهش حاضر مربوط به ابراز وجود می باشد.در این پژوهش ابراز وجود متغیر وابسته ما می باشد با توجه به اهمیت این متغیر در این تحقیق در ادامه به توضییح این متغیر می پردازیم.

[1] Kaplan

[2] Gelander

[3] Kastanda

[4] Ragir

Author: مدیر سایت