اردو و نقش آن در بروز خلاقیت

پرورش خلاقیت از طریق بازی در اردوها

در سالهای اخیر مطالب و نظریه‌های بسیار گوناگونی در باره ارزش واهداف بازی نوشته شده است. مقاصد بیانی این نوشته‌ها بر حسب زمینه و نگرش افراد ارائه دهنده این نظریه‌ها متفاوتند. بسیای از افرادی که با کودکان کار می‌کنند بر این عقیده اند که بازی برای کودکان کاری بسیار جدی تلقی می‌گردد و فرصتهای بازی آزاد برای رشد و سلامت آنان بسیار حیاتی است با این حال در برنامه‌هایی که بیشتر بر سازمان یافتگی و راههای شخص برای پرورش قوای ذهنی تأکید می‌گردد، ‌متأسفانه ارزش بازی مورد غفلت و یا کم توجهی قرار می‌گیرد  به هر حال امروزه بسیار روشن است که بازی یک فعالیت لذت بخش و جذاب درونی است. فعالیتی است که به سرزندگی و شادابی لحظه‌ای در کودکان می انجامد و می‌تواند امری خود به خودی و خاص کودک باشد. با دیدی این چنین در مورد بازی پی می‌بریم که معمولاٌ نظریات سطحی نگرانه در خصوص بازی از جانب افراد کار محور و معتقد به کار محوری پدید آمده که بازی را عاری از ارزش می‌دانند.

بازی مقاصد گوناگونی دارد که این مقاصد می‌توانند به عنوان دلایلی جهت دفاع و تشریح ارزش بازیها و خصوصیات آن از جانب معلمان و مربیان در مقابل افرادی که هنوز به بازی به عنوان امری سطحی و مشغول کننده و یا وقت گیر می  نگرند مورد استفاده قرار گیرند.

از جمله این مقاصد می‌توان موارد زیر را نام برد :

  • بازی باعث پرورش جسمی می‌شود.
  • بازی باعث رشد هوش می‌گردد.
  • بازی به بالا بردن رشد اجتماعی کمک می‌کند.
  • بازی برای کودک شامل ارزشهای عاطفی غنی می‌باشد.
  • بازی جنبه‌های خلاق شخصیت کودک را پرورش می‌دهد.

 

بازی جنبه‌های خلاق شخصیت کودک را پرورش می‌دهد.

بازی که از درون کودک نشأت می‌گیرد بیان کننده پاسخ شخصی و اصیل و واقعی او به محیطش می‌باشد.  زیرا بازی فعالیتی بیان کننده است که قابلیت و قدرتهای تخیلی کودک را به منصه ظهور می‌رساند. از آنجا که بازیهای تخیلی از تنوع و تازگی برخوردارند جهات خلاق این فعالیت به سهولت قابل ملاحظه است و علاوه بر این اینگونه بازیها خزانه پاسخهای کودک را نیز افزایش می‌دهد از طرفی می‌دانیم که تفکر واگرا دارای خصوصیتی چون توانائی تولید بیش از یک پاسخ مشخص است و بازی نیز فرصتهایی را برای کودک فراهم می‌آورد تا به راههای مختلفی نسبت به موقعیتها ی مشابه پاسخ دهد.

معلم باید زمینه‌های غنی و تجارب واقعی زندگی را جهت رشد بازیهای خلاق برای کودکان فراهم آورد.

اساس تجربیات واقعی کودکان در بازیها شکل می‌گیرد. هر چه زمینه تجربی آنها قوی تر و غنی تر باشد، به همان نسبت بازیهایشان متنوع تر خواهد شد گردشهای علمی‌شرکت در مراسم و جشنها و تجربه شرکت در گروههای مختلف و فعالیتهای علمی و اردوها به پربار شدن تجربیات کودکان می انجامد ودرعین حال زمینه‌های خلاق را برای بازیهای کودکان فراهم می‌آورد. به علاوه به نظر می‌رسد بازی نقش همانگ کننده و انجام دهنده چنین تجاربی را ایفا می‌کند. » [1]

این حقیقت برهمگان روشن است که وقتی جسم انسان سالم باشد و دستگاههای بدن او به خوبی کار می‌کنند شخص در اثر سلامت و نشاط از مواهب زندگی بیشتر استفاده کرده عمرش طولانی تر می‌شود و از نعمت حیات در جهت اهداف عالیه آن بهتر می‌تواند بهره مند شود. چون تعالیم عالیه اسلام برای انسان ارزش والایی قائل است و او را موجودی شریف می‌شمارد لذا سفارشات زیادی در مورد ورزش و بازی نقل شده است در برخی از روایات نیز صریحاٌ تعلیم شنا به عنوان یکی از حقوق فرزندان بر پدران معرفی شده است و رسول اکرم (ص) می فرماید یک انسان با ایمان و نیرومند از یک انسان مؤمن و ضعیف بهتر و محبوب تر است به فعالیتهایی که کودک با جنب و جوش و تحرک از روی رغبت انجام می‌دهد بازی گفته می‌شود. در چنین شرایطی فشار و تحمیل اراده بر روی کودک وجود ندارد. بازی برای کودک دارای فوائد متعددی است ولی متأسفانه بسیاری از معلمان و حتی والدین بازی را نوعی اتلاق وقت به حساب می آورند و دلشان می خواهد که کودکان هر چه زودتر از بازی دست بکشند و درس بخوانند یا به کار سودمند بپردازند در حالیکه بازی عاملی مهم برای سلامت و رشد بدن دانش آموز است کودک عاشق بازی و تفریح است و شاید بدترین محرومیت آن باشد که او را از بازی و جست و خیز محروم سازیم بنابراین فعالیتهای اردویی برای دانش آموزان امری حیاتی است زیرا در اردوها انواع بازیها صورت می‌گیرد که منجر به شکوفایی خلاقیتها و ذوق هنری در دانش آموزان می‌شود.

 

[1] – مفیدی، فرخنده، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی.

Author: مدیر سایت