مهمترین ابزار مدیریت برای کنترل و بهینه سازی عوامل انسانی موثر در بهره وری شغلی کارکنان و همچنین افزایش سطح بهره وری سازمانی˛اجرای دوره های آموزشی اثربخش است.دوره آموزشی در شرایطی اثربخش خواهد بود که طراحی این دوره ها با نگرشی نظام مند و هدفمند و بومی انجام شود.وقتی نگرش طرح برنامه آموزشی نظامند است که همه عوامل انسانی موثر در بهره وری سازمانی را مورد توجه قرار دهد و این نگرش را در مراحل گوناگون فرایند اجرای دوره آموزشی نیز به کارگیرد.(ساعتچی˛1386˛183)
در اجرای برنامه های مربوط به پروزش مهارتهای مدیران سعی می شود بر مهارتهای آن به منظور احراز مشاغل و پستهای آینده افزوده شود.مدیران برای تعیین میزان نیاز به برنامه های آموزش کارکنان در سازمان˛می توان از چهار رکن استفاده کرد:
ارزیابی عملکرد(با استانداردها یا هدفهای تعیین شده)
تجزیه و تحلیل شرایط کار:زمانی که کارکنان مهارت لازم را نداشته باشند.
تجزیه و تحلیل سازمانی:کارائی و اثربخشی سازمن مطالعه شود.
بررسی منابع انسانی:باید از افراد مدیر و غیر مدیر خواست تا مسائلی را که در کار خود تجربه می کنند یا با آنها روبرو می شوند یا اقداماتی را که برای حل مسائل ضروری می دانند شرح دهند.(عابدی˛1382˛228)
2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارآیی:
دو رویکرد اساسی در اندازه گیری کارایی و بهره وری وجود دارد.رویکرد نخست˛اندازه گیری شاخص های جزیی بهره وری است که بهره وری را به صورت نسبت های ستاده به هر یک از نهاده ها مانند نیروی کار و سرمایه تحت عنوان شاخص بهره وری جزیی نیروی کار˛شاخص بهره وری جزیی سرمایه ویا شاخص بهره وری عوامل کل تعریف می کند.رویکر دوم˛اندازه گیری کارآیی و بهره وری بر اساس مفهوم تابع تولید است.
2-1-12-4) اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داد ه ها در صنعت بانکداری:
در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری انجام شده است .از مهمترین اجزا و مراحل این مطالعا ت تصمیم گیری درباره تعریف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانکداری است.اساساً در ادبیات کارایی صنعت بانکداری دو رویکرد در تصریح، تعیین و تعریف نهاده ها و ستاده ها وجود دارد: رویکرد تولیدی و رویکرد دارایی.
در رویکرد تولیدی، بانک ها بنگاه هایی هستند که از سرما یه و نیروی کار انسانی برای تولید انواع مختلفی از حساب های سپرده و وام استفاده می کنند . در رویکرد دارایی، بانک ها واسطه های خدمات مالی – و نه تولیدکنندگان خدمات حساب های وام و تسهیلات- تلقی می شوند. در این رویکرد، ارزش وام ها و
سرمایه گذاری ها معیار ستاده و نیروی کار انسانی و سرمایه نهاده های فرآیند هستند.
2-2) بخش دوم:
آشنایی با موسسه بانک ملی
2-2-1) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران:
بانک ملی ایران یکبار بخت خویش را جهت تاسیس در سال 1258 (هـ.ش) آزمود لیکن نفوذ (پاول جولیوس رویترانگلیسی و ژاک بولیاکوف روسی) مانع از تاسیس آن گردید، تا اینکه تجار معروف ایران و مردم غیور کشور در حجره حاج محمدحسین امین الضرب جمع شدند (هنوز یکی از محلات قدیمی رشت به نام امین الضرب مشهور است) و از رشت دو تن تاجر مشهور بنام¬های (حاج سیدرضی گیلانی و حاج مدیرالملک رشتی) سرمایه¬ی اولیه تاسیس بانک ملی ایران را فراهم ساختند (از بیست میلیون ریال مبلغ هشت میلیون ریال کسری داشت) و نهایتاً بانک ملی در 14/2/1303 هـ.ش قانونش از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و در آن وقفه ایجاد شد تا اینکه بانک ملی در 17/6/1307 (هـ.ش)، کمر همت بست و در تاریخ 20/6/1307 (هـ.ش) رسماً در تهران، سپس در بوشهر و آنگاه در بندرانزلی شروع بکار نمود. ابتداء شعبه مرکزی (1) سپس شعبه بازار تهران (2) آنگاه شعبه بندر بوشهر(3) و بعد هم چهارمین واحد بانک ملی ایران در اسفند 1307 (هـ.ش)، در بندرانزلی افتتاح شد و شعبه ممتاز رشت هم چند ماه بعد یعنی در 1308 (هـ.ش) در حوالی مسجد صفی رشت افتتاح و آغاز بکار کرد.
دکتر لیندن بلات اولین مدیرعامل آلمانی بانک ملی ایران، دستور داد تا شانزدهمین واحد بانک ملی در رشت حوالی مسجد صفی (که بعداً تبدیل به دبستان اروند رود شد) افتتاح و شروع به کار نماید.علت افتتاح بانک ملی در کوی مسجد صفی بخاطر اهمیت تاریخی آن محل و حضور فعال بازاریان در آن حوالی بوده است.(این کوی بخاطر کشته شدن صفی میرزا فرزند شاه عباس کبیر، هنوز هم بهمان اسم مشهور است). ضمن اینکه بازار رشت و میدان شهرداری از طریق خیابان تلفن خانه قدیم به بانک ملی ختم می شد بازاریان رشت در آن زمان، بسیار قدرتمند و غنی و با فرهنگ بودند و پیوسته با حضور بیگانگان در ستیز،زمانی که بانک ملی ایران در شرف تاسیس بود، بازرگانان رشت، با شادروان محمدحسن امین¬الضرب (سرمایه دار بزرگ ایران) در تماس بودند به ویژه دو تن از آنان بنام¬های حاج رضی گیلانی و مدیرالملک رشتی از موسسین بانک ملی ایران بودند، بازرگانان رشت به هیچ وجه به حضور بانکهای خارجی در رشت دل خوشی نداشتند، شعبه بانک شاهنشاهی بارون ژولیوس رویتر در سال 1311 هـ.ش در رشت آخرین نفس¬هایش را می¬کشید و پول منتشره آن در بین مردم از سکه افتاد زیرا مردم به استقبال بانک ملی ایران آمده بودند و مهرش را بجان خریده بودند،پول چاپ شده بانک ملی را می بوسیدند ودر معاملاتشان از آن بهره می گرفتند. لذا کار بجائی رسید که رویتر و ژاک بولیاکوف، روسای بانکهای انگلیسی و روسی دم خود را گره کردند و آرام آرام بساطشان را از ایران جمع کردند.
2-2-2) تلفن بانک:
بانک ملی ایران به منظور رفاه حال مشتریان محترم در جهت ارائه خدمات بانکی اعم از اطلاع از مانده حساب ، گردش حساب و پرداخت قبوض خدماتی و کاهش مدت انتظار در شعب بانک و سفرهای درون شهری اقدام به راه اندازی سیستم تلفنبانک نمود.
شماره تلفن های 2784 و 09622 جهت اطلاع از مانده حساب و سه گردش آخر حساب متمرکز و پرداخت قبوض خدماتی مشتریانی که حساب سیبا دارند تعبیه شده است. ضمنا خاطر نشان می سازد این شماره ها بصورت شبانه روزی هر دو خدمت بالا را تواما به مشتریان محترم عرضه می نماید.
مشتریان محترم جهت استفاده از سامانه تلفنبانک بانک ملی ایران باید در وهله اول با مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز این بانک و انتخاب گزینه تغییر رمز- انتخاب رمز دوم ، برای خود یک کد 5 تا 12 رقمی را به عنوان رمز دوم تعریف نمایند .
در استفاده از سامانه تلفنبانک داشتن رمز دوم برای شماره کارت و درصورت استفاده از شماره حساب ، رمز تلفن بانک حساب، الزامی می باشد.
خدمات ارائه شده:
دریافت فیلم آموزشی
با وارد نمودن شماره حساب و رمز حساب:
دریافت موجودی حساب در لحظه .
اطلاع از سه گردش آخر حساب .