بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۰

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۰

رسانه به عنوان درآمد و ثروت
رسانه به عنوان مشروعیت افراد و سازمان ها و نظام
رسانه به عنوان مشارکت و گفتگو
رسانه به عنوان بازار خرید و فروش
رسانه به عنوان وسیله ای برای اشاعه و ترویج دین
رسانه به عنوان میزبان
رسانه به عنوان یک عادت یا اعتیاد
رسانه به عنوان هویت گرایی یا هویت شناسی
رسانه به عنوان یک وسیله ایمنی و امنیت برای فرد , گروه
رسانه به عنوان عامل مقابله با اعمال ناهنجار
رسانه به عنوان عامل تشکل و بسیج فرد، گروه یا ملت
رسانه به عنوان تصدیق کننده ارزش ها و باورها
رسانه به عنوان ابزاری برای جهانی بودن یا جهانی کردن یا جهانی شدن
رسانه به عنوان یک دوست ، رفیق یا همنشین و حتی عضوی از خانواده (غفاری، ۱۳۸۵ :۹) .
به طور خلاصه سه وظیفه اصلی وعمده رسانه ها عبارت است از : ۱) اطلاع رسانی و خبردهی ۲) آموزش
۳) سرگرمی و تفریح.
۲-۲-۲-۳-۱-کارکرد خبری رسانه
وسایل ارتباط جمعی پخش خبر و اطلاعات را بر عهده دارد. رسانه های جدید برای دریافت یا انتقال محتوای اطلاعات به عنوان وسیله پخش و انتشار اطلاعات استفاده می شوند (ام سی کوایل ،۲۰۱۰) .
رسالت آن ها در انتقال سریع و بی طرفانه اخبار و وقایع دنیای ماست. از این رو این وسایل کوچک شدن کره زمین و همسایگی ساکنان آن را موجب شده اند. عده ای نیز این نقش را بر عهده مهم ترین نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی دانسته که از طریق پی جویی و گردآوری اطلاعات، حوادث و رویدادهای ملی و فراملی را به عموم مردم انتقال می دهند. در هر خبری پنچ ویژگی بایستی لحاظ شود: تازگی، اهمیت، جذابیت، جامعیت، کوتاهی و فشردگی. از میان وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون مهم ترین وسیله پخش اخبار در عصر ما بوده و به چهار طریق می تواند به نمایشی کردن و ارزش دادن به وقایع بپردازد :
فاصله میان نمایش و تماشاگر را از بین ببرد.
مرز میان زندگی خصوصی و اجتماعی را حذف کند.
هر حادثه ای را ولو در ابعاد وسیع در روی صحنه خود کوچک و محدود سازد.
به حوادث چهره ای حزن انگیز و یا لذت بخش بدهد.
در کنار نقش اطلاع رسانی برخی به نقش آگاه سازی نیز اشاره کرده اند که عبارت است از تحلیل و تشریح درست اخبار و نه فقط انتقال آن (غفاری، ۱۳۸۵: ۱۰) .
مطابق با یافته های تحقیقات و پژوهش های مک کوئیل[۳۶] و همکارانش (بیابانگرد، ۱۳۸۰) دلایل تماشا و توجه به برنامه های تلویزیونی در سه مقوله قایل دسته بندی است:
اطلاعات: کسب اطلاعات در باره جهان و جامعه، کسب راهنمایی در امور عملی، ارضاء حس علاقه و کنجکاوی و میل به یادگیری.
هویت شخصی: تقویت کردن ارزش های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری، همانند سازی با ارزش های مورد اعتنای دیگران و کسب بصیرت درباره خویشتن.
وحدت و تعامل اجتماعی: کسب بصیرت درباره وضع دیگران، کسب احساس تعلق به جمع، یافتن مبنایی برای گفت و شنود و کمک به اجرای نقش های اجتماعی.
۲-۲-۲-۳-۲- کارکرد آموزشی رسانه
رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو و تلویزیون می توان از طریق های ویژگی های زیر نقش مهم و اساسی در امر آموزش داشته باشند:
۱- دنیای خارج را به داخل کلاس آورده و موجبات برانگیختگی علاقه برای یادگیری شوند و نیز قدرت تصور یادگیرندگان را نیز افزایش دهند.
برخلاف مدرسه که تنها قشر خاصی از انسان ها را، آن هم به تعداد اندک و در زمان و ساعتی محدود زیر پوشش می گیرد، می تواند همه انسان ها را در تمامی ساعت های شبانه روز در اختیار خویش داشته باشند.
بر خلاف مدرسه که صرفاً سال های محدودی از حیات فرد را در بر می گیرد می تواند تمامی افراد را تحت پوشش آموزشی خود قرار دهند.
سهولت مکانی و هزینه ای نیز می تواند از جمله مزایای رسانه های در امر آموزش باشند چرا که دیگر لازم نیست مسافتی برای شرکت در کلاس درس پیموده و نیز برخی هزینه ها پرداخت شود(غفاری، ۱۳۸۵: ۹).
نتایج حاصل از ۵۰ سال تحقیق نشان می دهد آن نوع برنامه های تلویزیونی که ساخت ساده تری دارند و از اهداف آموزشی استفاده کرده اند بر یادگیری اثرات مثبت تری دارند (دوور ،۱۹۹۹ ) .
۲-۲-۲-۳-۳- کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه
همان طور که قبلاً ذکر شد وسایل ارتباط جمعی به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخوردار می کنند، از طرفی توجه فراوان به تأمین اوقات فراغت بیشتر و استفاده از این اوقات سبب شده که انسان تدریجاً به سوی یک نوع تمدن فراغت گام بردارد و با کاهش ساعت های کار و ایجاد وسایل سرگرمی از زندگی خود بیشتر لذت ببرد چه اینکه امروزه وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهم ترین ابزار تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می آید که از طریق پخش برنامه های سرگرم کننده بر الگوی رفتاری اوقات فراغت انسان تأثیر می گذارد. به نظر می رسد اوقات فراغت می تواند هم جنبه اخلاقی و هم جنبه فرهنگی داشته باشد و چنانچه این وسایل بدرستی به کار آیند مانند مدرسه ای بزرگ بر زندگی انشان ها پرتو افکند (غفاری، ۱۳۸۵: ۱۱) .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است