به عبارتی آثار برگزاری اردوهای گردشگری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در توان جسمی و روحی ایثارگران تحت پوشش کدام و چگونه است؟
۱-۶-۲ سؤالات فرعی تحقیق:
۱) تا چه اندازه ایثارگران از برگزاری این اردوها رضایت دارند ؟
۲) برنامه های اجرا شده در طول برگزاری اردوها تا چه اندازه برای ایثارگران مطلوبیت داشته است ؟
۱-۷ متغییرهای تحقیق:
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد . این ارزشها می تواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد عبارت است از:
۱. متغیر مستقل: متغیر محرک [۱]، درونداد[۲] است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری[۳] یا انتخاب می شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل پیش فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است. متغیرمستقل این پژوهش اردوهای گردشگری است.

  1. متغیر وابسته:متغیر وابسته متغیری است که تغیرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار دارد. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته به هدف پژوهش بستگی دارد ( بازرگان و همکاران، ۱۳۸۵ ). متغییر وابسته این پژوهش همان ارتقاء توان جسمی و روانی می باشد.

۱-۸ قلمرو تحقیق:
۱-۸-۱ قلمرو زمانی:
این تحقیق بمنظور بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران درسال ۱۳۹۳ را مورد بررسی قرار می دهد و یا بعبارت بهتر قلمرو زمانی این تحقیق مقطعی است.
۱-۸-۲ قلمرو مکانی:
استان مازندران
۱-۸-۲ قلمرو موضوعی:
موضوع این پژوهش به مباحث گردشگری مربوط می شود یکی از زیر بخش های گردشگری بخش خدمات می باشد. پس مباحث این تحقیق مربوط به بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران می باشد.
۱-۹ مشکلات و محدودیت های پژوهش:
بسیاری از ایثارگرانی که به سازمان ایثارگران استان مراجعه می کردند به دلیل کمبود وقت قادر به پاسخگویی به سئوالات نبودند.
محقق جهت پاسخ گرفتن از گردشگران باید در اردوهای گردشگری سازمان حضور پیدا می کرد وگرنه مسافران رغبتی به جواب دادن نشان نمی دادند. از این لحاظ محقق کمبود وقت داشت.
عدم همکاری برخی از ایثارگران
دسترسی به افراد ایثارگر استان مستلزم صرف هزینه زیاد و نیاز به زمان طولانی داشت.
۱-۱۰ تعریف واژگان تخصصی
توریسم: یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری است ( کاظمی، ۱۳۸۹)
جاذبه های طبیعی: مبتنی اند بر جذابیتهای محیطهای طبیعی، و تنوع بسیار زیادی دارند. که مهم ترین آنها عبارتند از آب و هوا، شرایط اقلیمی، جنگلها، آبشارها، پارکها، چشم اندازهای طبیعی و …( الوانی و پیروز بخت، ۱۳۸۹).
اوقات فراغت: یعنی آن بخشی از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار مولد آزاد است و به طور دلخواه به استراحت، ترمیم قوا و رفع خستگی جسمی و روحی می پردازد(کاظمی، ۱۳۸۹)
جهانگردی: مجموعه فعالیت افرادی که به مکان های خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح، استراحت، دید و بازدید و غیره سفر می کنند و حداقل یک شب و حداکثر یک سال متوالی در آن جا اقامت می کنند ( یاوری و همکاران،۱۳۸۹).
مسافر،دیدارکننده یا گردشگر: برای شخصی که به جایی مسافرت می کند و در مکانی دور از محیط معمولی خود برای بیش از یک شب اما کمتر از یک سال به منظور تفریح ، تجارت و مقاصد دیگر اقامت دارد، استفاده می شود ( یاوری و همکاران، ۱۳۸۹
گردشگری: عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره برداری از لذت های گردشگری(صیدایی و هدایتی مقدم، ۱۳۸۹)
ایثارگر: جانباز به معنی جان‌بازنده (باز= بن‌مضارع فعل باختن) و اصطلاحاً کسی که با جان خود بازی کند و آن‌را در معرض خطر اندازد می‌باشد. جان‌بازی را انجام کاری با عشق و توأمان یا همراه با عقل می‌خوانند و این به‌منظور انجام کار بدون تفکر نیست. اینگونه کسی که برای چیزی یا کاری جان خود را فدا می‌کند جان‌باز نا می‌گیرد(جهانی و همکاران، ۱۳۹۰).
فصل دوم
مبانی نظری
و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه:
سیر و سیاحت یکی از راه های آرامش و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود . با توجه به اهمیت موضوع توریست و گردشگری در تکگامل بخشیدن به تقویت روحیه و سلامت در جامعه در این فصل به تعاریف و بررسی محتوایی این موضوع میپردازیم.
۲-۲ تعاریف
۲-۲-۱- گردشگری
سازمان جهانی جهانگردی(WTO)[4] از گردشگری تعاریف زیر را ارائه نموده است :
گردشگری به عمل فردی که به مسا فرت میرود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و دیگر هدفها اقامت نماید ،گفته میشود (چاک. وای. گی، ۱۳۸۸، ص۲۲).
در هر حوزهای متناسب با منطقه مورد نظر(منطقه بومی، کشوری یا گروهی از کشورها) سه نوع گردشگری دستهبندی میشود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.