دسترسی متن کامل – 
بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت ۱۱

دسترسی متن کامل – بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت ۱۱

اثرات مثبت:حفاظت از محیط زیست یا جلوگیری از تنزل زیستی در آینده-نگهداری از بناهای تاریخی-بهبود جلوه نواحی(بصری و زیبایی)-یک صنعت پاک (بدون دودکش)
اثرات منفی:آلودگی(آب،صوتی،ضایعات،جامد و دیداری)-تخریب چشم اندازها و زمین های کشاورزی برای توسعه جهانگردی-از بین رفتن فضاهای باز- تخریب گونه های گیاهی و جانوری(شامل جمع آوری گیاهان،حیوانات،صخره ها،مرجان ها یا آثار هنری به وسیله یا برای جهانگردان)-تنزل کیفیت چشم اندازها و بناهای تاریخی- کمبود آب- معرفی گونه های خارج از محیط زیست بومی- از هم گسیختن چرخه تولید مثل و رفتارهای طبیعی در حیات وحش
۲-۲-۱۴-۳ اثرات فرهنگی-اجتماعی:
اثرات مثبت:بهبود کیفیت زندگی- امکان و تسهیل ملاقات با بازدیدکنندگان(تجربه آموزشی)-تغییر مثبت در ارزش ها وسنت ها- ارتقای تبادل فرهنگی- بهبود درک جوامع مختلف- حفظ فرهنگ جامعه میزبان- افزایش تقاضا برای ارائه و نمایش آثار فرهنگی و تاریخی- بردباری بیشتر در برابر تفاوت های اجتماعی-رضایت از احتیاجات روانی
اثرات منفی:افزایش مصرف مشروبات الکلی و قمار-افزایش قاچاق-جنایت،موادمخدر،تجاوز جنسی-
تاثیرات زبانی و فرهنگی-تغییرات ناخواسته در سبک زندگی-تغییر مکان افرادبومی در نتیجه توسعه جهانگردی-بروز تغییرات منفی در ارزش ها و سنت ها- از هم گسیختن خانواده- محرومیت بومی ها از منابع طبیعی-تغییرات جدید در ساختار گروه های اجتماعی- سوانح و بلایای طبیعی،سیاسی و ارتباطات عمومی
۲-۲-۱۴-۴ اثرات جمعیتی و تراکمی:
اثرات مثبت: به حداقل رساندن گسترش نامنظم جهانگردی-توجه و تمرکز بر امکانات رفاهی جهانگردان-استفاده دوباره از ساختمان های قدیمی برای جهانگردی
اثرات منفی:ازدحام موجب دخالت جهانگردی در سایر بخش های اقتصادی می شود-ازدحام جمعیت موجب زیاده روی در بهره برداری از ظرفیت نواحی می شود-بروز تضاد- غلبه سبک و مقیاس ساختمان هایی که با بافت بومی همخوانی ندارند.
۲-۲-۱۴-۵ اثرات خدماتی:
اثرات مثبت :افزایش دسترسی به امکانات تفریحی و فرصت ها-بهبود استاندارد خدمات به وسیله مراکز خرید،رستوران و دیگر بخش های تجاری- بهبود کیفیت آتش نشانی-بهبود کیفیت نیروی پلیس
اثرات منفی:غفلت از ایجاد امکانات تفریحی برای مردم بومی-غفلت از ایجاد امکاناتی برای بخش هایی غیر از جهانگردی- اثرات رقابت-کمبود کالاها و خدمات-افزایش فشار بر زیر ساخت ها
۲-۲-۱۴-۶ اثرات مالیاتی:
اثرات مثبت:درآمد بیشتر برای مناطق و شهرها- درآمد مالیات اسکان برای شهر یا منطقه
اثرات منفی:افزایش مالیات بر دارایی
۲-۲-۱۴-۷ اثرات نگرش و برخورد جامعه:
اثرات مثبت: بالا بردن غرور جامعه –احساس قدر دانی و توجه بیشتر به منابع محلی-امکانات رفاهی بیشتر و سطح گسترده تری از انتخاب های در دسترس – جذابیت و علاقه بیشتر به زندگی در محل
اثرات منفی:افزایش تفرقه در جامعه-سردرگمی بیشتر در زندگی شخصی و اجتماعی- ایجاد یک فرهنگ نادرست-ساکنین بومی نسبت به توسعه و برنامه ریزی احساس محرومیت و بیگانگی می کنند-احساس از دست دادن کنترل آینده جامعه(که از طریق توسعه جامعه توسط بیگانگان به وجود می آید)-عدم تناسب سبک های ساختمانی با جامعه(گوهری،۳۲:۱۳۹۰)
۲-۲-۱۵-۱ گردشگری سلامت
بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری (احمدی، ۸۵) یکی از اهدافی که میتواند گردشگر را برانگیزاند تا عزم سفر نماید، مسافرت به منظور سلامتی است. مسافرت برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر، بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری سلامت گویند (آیالا ، ۱۹۹۵). گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال صورت میگیرد(برانچارد،۱۹۷۳).
۲-۲-۱۵-۲ انواع گردشگری سلامت
گردشگری تندرستیمسافرت به مناطق خوش آب و هوا و تغییر روحیه برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری تندرستی گویند(کارتر، ۱۹۹۹).
گردشگری درمانیمسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی آب های معدنی، نمک، لجن و
غیره جهت درمان برخی بیماری ها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی را گردشگری
درمانی گویند.
گردشگری پزشکیمسافرت به منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عمل های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستا نها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی گویند. در این نوع از گردشگری سلامت، بیمار ممکن است پس از درمان و معالجه، نیازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری درمانی مانند چشمه های آب معدنی باشد.
محصولات صنعت گردشگری:
به طور کلی در پنج دسته میتوان تقسیم بندی شوند:
۱-بخش اقامتگاه ها و اماکن پذیرایی
۲-بخش سفر سازان(گشت گردان ها،واسطه های گردشگری،کارگزارهای مسافرتی،همایش سازان و…)
۳-بخش جاذبه ها
۴- بخش سازمان های بازاریابی و مدیریت مقصد(سازمان ملی گردشگری،مدیریت ملی گردشگری،ادارات گردشگری منطقه ای،ادارات گردشگری محلی)
۵-بخش ترابری و حمل و نقل(نصیریان،۱۰:۱۳۹۲)
۲-۲-۱۵-۳ تعریف سازمان جهانی گردشگری ازگردشگری سلامت
استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد )با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ( منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از ۴۲ ساعت است به طول می انجامد . شعار جهانی توریسم سلامت ، امکانات و خدمات در حد کشورهای جهان اول یا پیشرفته و قیمت ها و هزینه ها در حد کشور های در حال توسعه و جهان سوم است . درآمد جهانی گردشگری سلامت در سال ۴۱۰۲ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید که سهم کشورمان در این خصوص با توجه به ظرفیت هایی که برای جذب توریسم سلامت دارد ، بسیار ناچیز بود. با لحاظ اینکه بین ۲ تا ۵ درصد گردشگران خارجی را گردشگران سلامت تشکیل می دهند، پیش بینی می شود تعداد این نوع گردشگران در سال ۴۱۰۱ به بیش از ۲۱ میلیون نفر در جهان بالغ شود که در شرایط و مدیریت فعلی و در خوشبینانه ترین حالت سهم ایران بیش از ۷۱ هزار نفر نخواهد بود . بر اساس برنامه ریزی های دولت و طبق ماده ۷۵ برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه مذکور باید ۲۱ درصد از نیازهای درمانی و بهداشتی کشور از طریق صادرات کالاهای مرتبط با پزشکی و گردشگری سلامت تامین شود که با تحقق این امر و با توسعه صنعت توریسم سلامت ، مزایای متعددی عاید کشور خواهد شد که از مهمترین آنها می توان به اشتغالزایی و رشد کیفی در بخش سلامت و توسعه اقتصادی و ارز آوری به خصوص در صنعت بیمه اشاره کرد . پیش بینی می شود گردش مالی بخش گردشگری جهان در سالهای آتی قرن بیست و یک، از گردش مالی بخش صنعت فراتر رود و تا چند سال دیگر به ۴ تریلیون دلار رسد که یقینا در این مقدار گردش مالی ، پای دلالان غیر قانونی و مافیای قدرت در بحث گردشگری سلامت باز خواهد شد که با توجه به قرار گرفتن کشور ما در مرکز متقاضیان دریافت خدمات توریسم درمانی ) افراد تبعه کشورهای عربی ، تازه استقلال یافته و همسایگان ایران ( عملا برنامه ریزی های کارشناسانه به منظور پرهیز از تهدید های مرتبط با مراحل درمانی ، نحوه ورود به کشور ، دوران بستری و طی نقاهت ، ضروری بوده و از واریز ارزش افزوده مالی ناشی از مسئله گردشگری سلامت به جیب دست اندرکاران غیر قانونی و غیر مرتبط جلوگیری خواهد کرد (کارتر، ۱۹۹۹).
تدوین قوانین علمی در بحث گردشگری سلامت ، اطلاع رسانی بین المللی ، توسعه ناوگان حمل و نقل و ایجاد مراکز رفاهی و اقامتی متناسب با استانداردهای جهانی از ضرورتهای بحث توریسم سلامت است که در صورت بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش های مرتبط در هر مرحله می تواند به تهدید کلی تبدیل و حتی به حذف ایران از مقوله گردشگری سلامت بینجامد .
زمینه های فعالیت در حوزه گردشگری سلامت در دنیا شامل: آب گرم های درمانی، برنامه های مدیریت وزن، اعمال جراحی آرایشی و پلاستیک، اعمال جراحی جایگزینی مفاصل، اعمال جراحی بای پس شریان قلب، پیونداعضاء، – چشم پزشکی ) عمل لیزیک (، دندان پزشکی و کاشت دندان، توان بخشی و … می باشند.
امروز یکی از رو به رشدترین نمونه های گردشگری، گردشگری بهبود و سلامت است که به برخی از دلایل و انگیزه های گردشگران این حوزه اشاره می شود:
* بهبود و سلامت بدن و فکربرنامه های کاهش وزن، سلامتی بدنی بیشتر و مدیریت استرس
* استراحت و تمدد اعصاب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است