بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۱۲

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۱۲

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28)
فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است این پرسشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد بیان کند.
این پرسشنامه دارای ۴ زیر مقیاس است : خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی ، اجتماعی و افسردگی، مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو ، سه تعلق می گیرد در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا ۲۱ و در کل پرسشنامه از صفر تا ۸۴ خواهد بود. نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات ۴ زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به دست می آوریم. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سلامت روانی بهتر می باشد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
اعتبار و روایی:
مقصود از روایی آزمون ، پاسخگویی به این سوال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند و تا چه حد از لحاظ کارآیی دارد.
فرایند اجرا
ابتدا پرسشنامه ۶۶ سوالی استرس هری از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد و سپس از فارسی بار دیگر به زبان انگلیسی برگردانده شد تا میزان دقت ترجمه آزموده شود و پس از آن ترجمه مجدد به زبان فارسی در اختیار ۱۵ نفر در سطوح مختلف تحصیلی و سنی قرار گرفت و از آنها درخواست شد ضمن مطالعه سوالات، سوالات نامفهوم و گنگ را مشخص نمایند ، در صورتی که جملاتی خوب نوشته نشده یا نا مفهوم است تغییر دهند و با جملات مفهوم و شفاف تر جایگزین نمایند. تا پس از آن با بررسی نظرات به دست آمده با رعایت وفاداری به متن انگلیسی پرسشنامه، سوالات به گونه ای تغییر یافت سوالات مجدداً باز نویسی شد تا اشکالات وارد شده از بین برود و فرض بر مفهوم بودن آنها گذاشته شد. سپس به صورت تصادفی مناطقی از شهر تهران انتخاب شد تا پرسشنامه ها در آنها توزیع شود. ۳۴۰ پرسشنامه استرس هری و ۶۰ پرسشنامه استرس هری و سلامت روان به صورت تصادفی در مناطق توزیع و سپس جمع آوری شد.
جدول ۱- تعداد پرسشنامه های توزیع شده به تفکیک مناطق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۸ جمع
تعداد ۳۳ ۵۲ ۵۱ ۴۲ ۶۲ ۱۸ ۲۸ ۱۴ ۴۸ ۱۰ ۴۲ ۴۰۰

 

پس از ورود داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی، عواملی که دارای بار عاملی پائین بودند با اغماض و یک به یک بررسی و پس از آن با توجه به محتوای عامل حذف شدند، سپس عوامل فراخوانی شده با عوامل مورد نظر سازنده پرسشنامه مقایسه شد. سوالات هر عامل در کنار هم دسته بندی گردید. از ۵ نفر از افرادی که به زبان فارسی و انگلیسی در سطح بالا تسلط داشتند و نیز به فرهنگ اقوام ایرانی احاطه کامل داشتند، خواسته شد ابتدا برای هر دسته سوال بر اساس وجه اشترک آنها عنوانی انتخاب کند و در مرحله بعد از آنها درخواست شد با مطالعه دقیق ۸ عامل مورد نظر سازنده و مصادیق آن هر عامل را به یکی از دسته سوالات نسبت دهند. بدین صورت عواملی که مشترک با عوامل مد نظر سازنده بود در جای خود باقی ماند و با توجه به محتوای هر دسته سوال عوامل جدید تعریف و نامگذاری شدند. و پرسشنامه جدید با ۳۹ سوال در ۸ عامل مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های تحقیق
فصل چهارم
یافته های پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق که عبارت است از بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت روان با استقاده از این دو پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد.
لازم به ذکر است ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنیها به شرح زیر است:
جدول شماره ۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *