افراد سعی کنند در زمان مشخص شده بدون تاخیر در جلسات حاضر باشند .
اعضا سعی کنند حتی الامکان غیبت نداشته باشند و هر عضوی که در همه جلسات بدون غیبت حاضر شود در جلسه پیگیری هدیه ای دریافت خواهد کرد .
از اعضا خواسته شد تمرین هایی را که هر جلسه برای جلسه آتی در نظر گرفته می شد انجام دهند .
اعضا متعهد شدند در گروه به سایر افراد احترام بگذارند . همچنین توضیح داده شد که وجود تفاوت و اختلاف در عقاید امری کاملا طبیعی می باشد . بنابراین اعضا باید نسبت به نظرات دیگران پذیرا باشند .
اعضا بایستی در جلسات گروهی فعال باشند و از نکاتی که در جلسات مطرح می گردد حتی الامکان یادداشت برداری کنند .
اعضا بایستی در مورد آنچه که در جلسات گروه مطرح می گردد رازدار باشند .
تاکید در این مورد که اعضای گروه در صورت انتخاب این گروه آموزشی ، مجاز به استفاده از هیچیک از خدمات سلامت روان نظیر مشاوره فردی و گروهی در مکانهای دیگر را نخواهند داشت .( افراد این نکته را پذیرفتند و قراردادی را با رهبر گروه امضا کردند ) .
همچنین بر این امر تاکید شد که این گروه بسته می باشد و تا پایان جلسات حضور همراه ( مهمان یا فرزند ) امکان پذیر نمی باشد و هیچ عضو جدیدی پذیرفته نخواهد شد .
پس از توضیح قوانین گروه و موافقت اعضا با آنها در مورد هدف و محتوای جلسات درمانی توضیحاتی داده شد و بر این نکته تاکید گردید که هدف نهایی این جلسات رسیدن اعضا به مرحله خودیاری است . یعنی هر عضو در پایان جلسات گروه درمانی بتواند بدون کمک رهبر یا دیگران مشکلات خود را حل نماید .
خوشآمدگویی،یخشکنیوآشناییاعضابایکدیگر،مروریبرساختارجلسات،قوانینومقرراتمربوطه،معارفه،بیاناهدافوتبادلنظرو اجرایپیشآزمون
اهداف یش جلسه :
ایجادارتباط بیشتراعضابایکدیگرونحوه بازخورددادن
ایجادانگیزه وتشویق درتاکیدبرحضورمفیدوموثردرجلسات آینده وتاثیرش برروابط خانوادگی واجتماعی
وضع قوانین درگروه وپایبندی به آن تاپایان جلسات
این جلسه با یک آماده سازی غیر کلامی آغاز شد بدین صورت که از اعضا خواسته شد هر کسی با برداشتن یک صندلی به داخل کلاس رفته مکانی که از نظر او مناسب تر است را برای نشستن پیدا کرده و بنشیند . به اعضا گوشزد شد که می خواهیم شما راحت باشید بنابراین این شمایید که تصمیم میگیرید چگونه و کجا می خواهید بنشینید(روی صندلی، روی زمین، روی میز و کنار هرکسی که دوست دارید).
این آماده سازی معمولا جوی از خود جوشی را بوجود می آورد و یکی از بهترین آماده سازی ها برای گروه های پر جمعیت است . در این جلسه در مورد چگونگی ارائه و اجرای برنامه صحبت شد و مقررات مربوط به گروه با مشارکت افراد تعیین گردید . سپس برای آشنایی بیشتر اعضا با یکدیگر از هر عضو خواسته شد تا خود را معرفی کند بدین صورت که از افراد خواسته شد بصورت داوطلب به سمت وایت برد رفته و با دست غیر قالب ، با نوشتن روی تابلو ، خود را به سایر افراد معرفی نماید .
با این تمرین افراد از همان ابتدا با یکدیگر مانوس شده و مقاومت اولیه افراد بشکند این تمرین لذت بخش به آسانی شروع شده و گروه را وادار می کند که حرکات فعال داشته باشند.
جلسه اول :
اصول پدیدار شناختی : صحبت در مورد فطرت پاک و مشترک میان انسان ها ، آزادی ، و قانون بخشش
هدف :
توانبخشی به اعضاء برای روراست بودن با خودشان
گسترش دیدگاه های اعضاء پیرامون خود و جهان اطرافشان
کاووشی درونی و خود آگاهی
تمرین کلاسی :
پاسخ به این سوالات :
من تا چه اندازه از اینکه چه کسی هستم و به کجا می روم آگاهی دارم ؟
من چگونه در حال تجربه دنیای خودم هستم ؟
حوادث و اتفاقات پیرامونم چه معنایی برای من دارند ؟
انتخاب های من چگونه اند ؟
اعضای گروه تشویق به بحث شدند . هدف از آفرینش انسان به بحث گذاشته شد وافراد پیرامون ارزشمندی انسان و فلسفه دنیا به گفتگو پرداختند .
از اعضا خواسته شد تا هفته آینده ملزم شوند آن چیزی را که بیش از همه خواستار آن هستند ، اعم از مادی یا معنوی به همسرشان ببخشند .
جلسه دوم :
مرور و بررسی جلسه قبل : در ابتدای جلسه دوم ابتدا مروری بر مطالب جلسه اول انجام شد و از اعضا خواسته شد تا نظرات خود را در مورد مطالب جلسه قبل و نحوه اجرای آن بیان کنند .
خود آگاهی و مسئله انتخاب و مسئولیت پذیری فردی
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir