اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به همان حال باشد»
با گسترش اسکناس در جامعه امروزی منفعت اسکناس در استفاده از مالیت آن است. بدین معنا که اگر 100 هزار تومان به کسی عاریه داده شود، وی آن را خرج کرده بعد از یک ماه 100 هزار تومان را بازگرداند، کسی مدعی نمی شود که با توجه به اینکه این اسکناس‌ها عیناً همان اسکناس‌های قبلی نیستند مال وی تلف شده است. آنچه در اینجا مطرح است مالیت اسکناس است ونه خود عین اسکناس؛ اعتباری که عقلا برای آن قائل‌اند. زمانی که فرد مالیت و اعتباری به اندازه 100 هزار تومان را به دیگری می‌دهد و در ازای آن نیز 100 هزار تومان پس می‌گیرد، بدین معناست که عین آن را پس گرفته نه آنکه مال خویش راتلف شده بداند و اسکناس‌های پس گرفته را بدل از مال تلف شده ی خویش تلقی کند. این نوع مصرف پول منفعت پول بوده که نابودی آن تلقی نمی‌گردد. به همین دلیل نیز می‌توان دید که برخی از فقهای معاصر قائل به جواز وقف پول هستند. در این میان می‌توان به آیت الله صانعی اشاره نمود که در پاسخ به استفتاء مذکور چنین پاسخ داده‌اند: «چون ظاهراً غرض واقف وقف مالیت است، صحیح می‌باشد و آنچه در از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان غیرنقود رایج می‌باشد»
آیت الله گرامی فقیه معاصردیگری هستند که قائل به جواز وقف پول می‌باشد. کمیته فقهی بورس اوراق بهادار که سئوالی را بدین شرح مطرح می کند: «افراد مایل هستند مقداری پول را در راه خیر وقف کنند و با توجه به تبدیل آن مالیت آن را وقف می کنند تا ارزش مالی آن حفظ شود و چنانچه ارزش آن در حال کاهش باشد برای حفظ مالیت و ارزش آن، آن را به مال دیگری تبدیل نمایند. آیا وقف مالیت صحیح است؟ لازم به ذکر است فقیه شهید مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی در ملحقات العروه الوثقی وقف آن را صحیح می داند»
ایشان در پاسخ می فرمایند: «این عبارت عروه مربوط به این مسأله نیست. وقف پول را حقیر جایز می دانم»
در پاسخ به همین سئوال آیت الله مظاهری به صراحت وقف مالیت را جایز دانسته و فرموده‌اند: «وقف هر چه مالیت عرفی حلال داشته باشد جایز است لذا وقف سهام و وقف مالیت و من جمله پول صحیح است»
آیت الله محمد یزدی،فقیه شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضائیه نیز وقف پول را صحیح می‌دانند. ایشان معتقدند: «از جمله شرایط مال موقوفه آن است که قابل نگهداری باشد. ثمره پول نیز می‌تواند وام دادن آن باشد که منجر به نابودی آن نمی‌شود بلکه قدرت خرید را به شخص می‌دهیم و همان را به وی برمی‌گردانیم و این نوعی انتفاع است. در گذشته مصرف پول ملازمه بااز بین رفتن آن داشته باشد اما امروزه پول قدرت خرید است. حال اگر این قدرت خرید را از داد و ستد متوقف کنیم ولی سود آن را آزاد بگذاریم برای اشخاص بلامانع است [که در اینجا سود مال یعنی منفعت مال، همان وام دادن آن است]تأکید بر واژه‌ی عین در گذشته به دلیل این بوده است که در آن زمان اکثر اموال در قالب عین مادی بوده‌اند.
ملاحظه می‌شودکه فقها معاصر به تدریج گرایش به قابلیت وقف پول پیدا کرده‌اند که برخی نیز به صراحت وقف مالیت را امکان پذیر میداند.این مسأله به دلیل درک درست از شرایط جامعه می‌باشد زیرا ملاحظه می‌گردد که افراد زیادی تمایل به وقف پول خود دارند اما به دلیل وجود ابهام در این زمینه همچنان اداره اوقاف اقدام به تنظیم صلح نامه در این زمینه می نماید. برای مثال یکی از بندهای این صلح نامه‌ها بدین شرح است: «مصالح بر متصالح شرط نمود که 99 درصد سود حاصل از سپرده موضوع صلح به مدت هزار سال صرف موارد تعیین شده وسیله مصالح گردد که به عنوان شرط ضمن عقد بر آن توافق نموده‌اند و جزء لاینفک این عقد محسوب است، و پس از آن به هر ترتیب که ولی فقیه زمان تشخیص دهد مصرف شود.»

صلح هزارساله نشانه نیاز مبرم جامعه امروز به شناسایی قانونی و رسمی وقف پول است. وقف پول، همانطور که برخی از فقهای معاصر صراحتاً اشاره داشته‌اند، حاکی از امکان وقف مالیت است زیرا وقف پول «با وقف سایر اعیان که وقف رقبه مال است متفاوت است. در وقف رقبه، اصل رقبه مال می‌باید باوجود انتفاع باقی بماند ولی در وقف مالیت بقای مالیت با وجود انتفاع کافی است.»

در وقف مالیت آنچه وقف می شود ارزش است. ارزشی که با حفظ آن ارزش امکان انتفاع از آن وجود دارد. جایز دانستن وقف مالیت بسیاری از موانع را از سر راه خیرینی که قصد وقف اموال خود را دارند برمی‌دارد زیرا که ثروت افراد تنها زمین و اعیان نیست؛ امروزه ثروت بسیاری از افراد در قالب پول و یا اوراق بهادار و اموالی است که چه بسا در گذشته وجود نداشته است. در نتیجه به نظر می‌رسد میتوان با توجه به منعطف بودن احکام وقف و بااستفاده از مبنای حدیث «الوقوف علی حسب ما یشرط الواقف» وقف پول و مالیت را جایز بدانیم.
در صورت امکان وقف مالیت ممکن است سئوال شود که منفعت نیز دارای مالیت است بنابراین به جواز منفعت نیز می‌توان حکم داد. اما به نظر می‌رسد منفعت شرایط دیگر مال موقوفه را دارا نیست زیراهمانطور که گذشت استفاده از منفعت با اتلاف آن همراه است و به علاوه دوام ندارد در حالی که چنانچه گفته‌اند فصل تفاوت وقف و صدقه در دوام آن است. آیت الله جوادی آملی چنانچه پیشتر اشاره داشتیم، لزوم جریان وقف را بدین شرح بیان کرده‌اند: «وقف، صدقه جاریه و پویاست نه جامد و ایستا. تعبیر «جریان» همانند فصل مقوم وقف است که آن را از سایر صدقات جدا می‌کنند همانند کلمه «ناطق» که انسان را از سایر موجودات زنده امتیاز می‌دهد» این در حالی است که وقف مالیت در مصادیقی مانند وقف پول تعارضی با پویایی و ادامه جریان وقف ندارد حال آنکه در وقف منفعت، منفعت موقتی بوده و زمان پایان آن مشخص نیست.
ی)وقف مال مشاع
وقف مال مشاع از جمله مواردی است که ظاهراً به اجماع مورد قبول فقهای شیعه واقع شده است.شهید ثانی نیز وقف مال مشاع را به دلیل آنکه امکان دستیابی به مطلوب وقف که همان «تحبیس الاصل و اطلاق الثمره» می‌باشد بلامانع دانسته‌اند.
در حقوق ایران نیز به پیروی از همین شهرت به صحت وقف مال مشاع تصریح شده است. ماده 58 قانون مدنی مقرر داشته: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز» توضیح آنکه تصرفات حقوقی شریک در مال مشاع برخلاف تصرفات مادی به نسبت سهم وی بلامانع است که وقف نیز از جمله چنین تصرفاتی است.
بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران
بعد از بررسی تعریف مال و شرایط مال موقوفه در فقه شیعه، به بررسی شرایط مال موقوفه در حقوق ایران می‌پردازیم.
ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف مقرر داشته: «وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» پیرامون شرط عین بودن مال موقوفه و حکم وقف دین ومنفعت بحث کردیم؛ در اینجا فقط اضافه می‌کنیم ، در صورتی که برای وقف شخصیت حقوقی به معنای تام خود قائل باشیم، امکان وقف منفعت و دین نیز میسر خواهد شد زیرا که در این صورت می‌توان این اموال را به دارایی شخص حقوقی وقف افزود. در این صورت خللی در پایداری و دوام موقوفه وارد نخواهد شد.
برخی از حقوقدانان معتقدند «بیگمان، با قبول شخصیت حقوقی برای وقف هیچ مانعی وجود ندارد که دین و منفعت نیز در زمره مجموع اموالی درآید که دارایی این شخصیت را تشکیل می‌دهد. ولی در وقف به مفهوم سنتی آن چون تحقق و بقای این سازمان حقوقی وابسته به وجود عین خارجی می‌شود وقف دین و منفعت باطل است»
به نظر می رسد با توجه به توضیحاتی که پیرامون شخصیت حقوقی وقف دادیم، این امکان در صورتی عملی خواهد بود که ابتدا مالی که دارای شرایط لازم مال موقوفه است، وقف گردد تا شخص حقوقی موقوفه بوجود آید و سپس منفعت و دین را به دارایی این شخص حقوقی افزود. بنابراین حتی در صورت شناسایی شخصیت حقوقی برای موقوفه، وقف اولیه منفعت و دین (ونه صرف افزودن آنها به دارایی شخص حقوقی موقوفه موجود) به نظر ممکن نیست.
برخی برای توجیه امکان پذیر بودن وقف دین استدلال کرده‌اند که در مورد وقف دین باید بین موردی که موضوع دین، عینی معین است مانند تعداد مشخصی گوسفند، وزمانی که دین موضوعی کلی است قائل به تفکیک شد. در مورد اول مانعی در راه چنین وقفی وجود ندارد که اصاله الصحه نیز بر آن مطابقت دارد. به علاوه قبض فوری مال موقوفه نیز شرط نیست و صرف قابلیت قبض شرط است که در این موارد نیز امکان پذیر است. استدلال ایشان بر این مبناست که «وقف از زمانیکه ایجاب و قبول صورت پذیرد واقع می‌شود هرچند که هنوز قبض هم صورت نگرفته باشد. درست است که قبض شرط صحت عقد است اما کاشف است نه ناقل برای همین اثر آن به گذشته سرایت کرده و آثار وقف از زمان ایجاب و قبول جریان می‌یابد»
به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نیست زیرا قبض شرط صحت وقف است و قبل از آن وقف محقق نشده است. حتی در صورت پذیرش نظر ایشان نیز آنچه صورت می گیرد وقف دین نیست بلکه زمانی که با قبض مال عقد محقق می شود، وقف مذکور از مصادیق وقف عین خواهد بود. به علاوه که در این مثال از ابتدا امکان حبس اصل مال نیز وجود ندارد.
قانونگذار در ادامه بیان شرایط مال موقوفه در ماده 58 قانون مدنی مقرر داشته: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یاغیرمنقول مشاع باشد یا مفروز»
برخی در شرح این ماده گفته‌اند که: «ماده ناقص است باید به جای آن نوشته شود: فقط وقف مالی که قابل اجاره است می‌توان موقوفه قرار گیرد» ظاهراً به دلیل شرایط مشابه مال مورد اجاره این مسأله عنوان شده زیرا که در ماده 471 قانون مدنی در رابطه با شرایط مال مورد اجاره آمده است: «برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره بابقاء اصل آن ممکن باشد»
در هر صورت امکان استفاده از مال با بقاء عین مفهومی است که باید با توجه به ماهیت آن مال تفسیر گردد. برای مثال وقف یک جلد کتاب صحیح است به همان صورت که وقف زمین صحیح است زیرا امکان استفاده از هر دو مال با بقاء آنها وجوددارد و تنها عمر هر یک با توجه به ماهیتشان متفاوت است. باید در نظر داشت که همه چیز را پایانی است و نمی توان از مال موقوفه انتظار عمری ابدی داشت. در این رابطه باید مبنای وقف که «جاریه» بودن صدقه است را نیز در نظر داشت. برای مثال برخی معتقدند وقف گل به دلیل اینکه بیش از ساعاتی پایدار نیست صحیح نمی‌باشد. به نظر می رسد دلیل این امر به دلیل آن است که عمر معمول گل به صورتی است که با جاریه بودن وقف سازگار نمی‌باشد.
پیرامون منقول و یا غیرمنقول و مشاع یا مفروز بودن مال موقوفه نیز مشاهده می‌گردد که قانونگذار نظر اکثریت فقها را در اینجا برگزیده وامکان وقف این اموال را نیز در قانون پیش بینی کرده است.
شرط بعدی در ماده 57 قانون مدنی مقرر شده است. مطابق این ماده:«واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند» درنتیجه مال موقوفه باید ملک واقف باشد تا امکان وقف آن توسط واقف وجود داشته باشد. در این رابطه حدیث «لاوقف الا فی الملک»نیز به کرات در عبارات فقها مشاهده می‌گردد که گفته شده قاعده‌ای مسلم نزد فقها است و ادعای اجماع نیز بر آن شده است.
قابلیت قبض شرط دیگر مال موقوفه است که در ماده 67 قانون مدنی آمده است: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است. باید توجه داشت که قابلیت قبض هر مال باید باتوجه ویژگی‌های همان مال بررسی شود، زیرا که قبض و استیلاء مفهومی عرفی است. برداشت عرف از قبض یک جلد کتاب یا قبض زمین و یا قبض اموال فکری متفاوت است و تفاوت نحوه قبض آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *