-نتایج پژوهش های انجام شده حاکی است که رسانه های آموزشی ارائه منسجم و اثربخش مطالب را برای معلم ممکن می سازد و با تحریک حواس مختلف فراگیران ، درک مطالب را برای آنان آسانتر می کند.» (برینتون ، ترجمه صیامی،1378)
2-1-7- انتخاب رسانه های آموزشی
«یکی از مباحث مهم و مطرح در تکنولوژی آموزشی نحوه انتخاب رسانه آموزشی مناسب است؛ معلمان با آنچنان توده فزاینده ای از مواد دیداری-شنیداری روبرو هستند که اغلب انتخاب ان چیزهایی که بیشترین احتمال را برای کمک به آنان در انجام وظیفه شان دارد کاری مشکل به نظر می رسد»(احدیان ، رمضانی ، محمدی ، 1378 ، ص 84).
«انتخاب رسانه ها با عوامل مختلفی صورت می گیرد از جمله ماهیت یادگیری ، نوع بازده یادگیری مورد نظر، ویژگی های یادگیرندگان ، محیط یادگیری، شرایط توسعه آموزشی- فرهنگی که در آن آموزش داده خواهد شدو عوامل عملی مختلف از جمله دسترس پذیری، قابل قبول بودن کاربرد و هزینه ها» (گانیه ، برگیز، ویگر، ترجمه علی آبادی ، 1374 ص 330) .
«شرط اساسی کاربرد رسانه های آموزشی مختلف آموزشی ، توجیه اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی محکمی است که باید پیشنهاد کنندگان به کارگیری این رسانه ها ارائه کنند؛ جذابیت ، زیبایی ، تازگی و حتی شایع شدن یک رسانه یا وسیله در سایر کشورها نباید توجیهی برای استفاده از آن در کشور ما باشد زیرا مکررمشاهده شده است که کمپانیها و کارخانه های تولید کننده اینگونه وسایل و ابزارهای جدید، صرفا به دنبال بازارهای جدید مصرف هستند وبا مصرف هزینه های سنگین تبلیغاتی و بازاریابی ، کالای جدید خود را به کشورهای مختلف عرضه می کنند، و این کشورهای مصرف کننده هستند که باید به دور از تبلیغات ایجاد شده ، وسایل و رسانه هایی را برگزینند که پاسخگوی نیازهای واقعی آنان باشد.»(فردانش ، 1382 ، ص 197). «سالانه با ساخته شدن هزاران محصول،بازار مواد و منابع آموزشی امری حساس می شود به ویژه برای کسانی که در کار تدریس دستی ندارند و یک مرتبه با هزینه وحشتناک روبرو می شوند؛ چطور می توانید تعیین کنید که کدام محصول در نوع خود برای کاربرانتان بهترین به شمار می رود و کدامشان در حوزه نیازهای آنان قرار می گیرد؟»(اسکات ، ترجمه افضل نیا ، 1383 ص 53).
در مورد انتخاب رسانه آموزشی مناسب امیر تیموری (1387، ص 43) ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب را بصورت زیر بیان می دارد:
1- همخوانی با هدف ها ، محتوا و شیوه های آموزشی
رسانه ای مناسب است که با هدفهای اموزشی ، محتوا و فعالیتهای آموزشی انتخاب شده منطبق و سازگار باشد؛ مثلاً اگر هدف آموزشی دستیابی به یک مهارت عملی معین باشد، رسانه هایی نظر شی ء واقعی ، مدل قادر به کار و فیلم به ترتیب مناسب ترین رسانه ها خواهند بود.
2- توانایی انتقال پیام مورد نظر
رسانه وسیله انتقال پیام است بنابراین یکی از شرایط ضروری قبول هر نوع شی ء ، تصویر ، فیلم و … به عنوان رسانه آموزشی مناسب ؛ توانایی ان وسیله در ارائه و القای پیام مورد نظر است . به عبارت دیگر وسیله ای که نتواند منظور ما را به خوبی به مخاطبان منتقل کند هر چند که از لحاظ کیفیت فنی و سایر جنبه ها بسیار عالی باشد در ان موقعیت آموزشی خاص نباید مورد استفاده قرار گیرد.
3- انطباق با ویژگی های یادگیرندگان
رسانه های آموزشی انتخاب شده باید با توانایی ها ، علاقه ها و نیازهای یادگیرندگان منطبق باشد، در رسانه صدادار نظیر فیلم، مطالب باید با زبان قابل فهم مخاطبان ارائه شود توضیحات نباید زیاد و کسل کننده و یا کم و غیرکافی باشند.
در انتخاب واژه ها، تصاویر، موسیقی ، طنین صدا، سرعت بیان، فشردگی مطالب و … باید به علاقه ها و توانایی های مخاطبان توجه کرد. یکی از ویژگی های یادگیرندگان ، سن آنهاست؛ مخاطبان خردسال بیشترین یادگیری های خود را از طریق تجارب عینی کسب می کنند؛ بنابراین برای برقراری ارتباط با اینگونه شاگردان تا حد امکان باید از نوعی رسانه های آموزشی استفاده کنیم که امکان کسب تجارب یادگیری دست اول و یا نزدیک به آن را فراهم سازند.
4- معتبر بودن
اطلاعاتی که در رسانه های آموزشی می اید باید مفید، صحیح ، جدید، و به روز باشد.
5- برانگیختن و واداشتن مخاطبان به فعالیت
از ویژگیهای مهم رسانه های آموزشی جالب توجه و برانگیزنده بودن است. رسانه باید توجه مخاطبان را به خود جلب کرده و تا پایان فعالعیت آموزشی حفظ کند. استفاده بجا و متعادل از عوامل انگیزشی نظیر موسیقی ، صدهای جنبی، رنگ و حرکت می تواند به جذابیت رسانه بیفزاید. آن رسانه آموزشی که در برانگیختن حس کنجکاوری و فعال کردن ذهن مخاطب توان بیشتری داشته باشد و او را به کوشش فکری و عملی وپاسخگویی وادارد موفقتر خواهد بود به عبارت دیگر رسانه خوب باید فرآیند ارتباط را از حالت یک طرفه خارج کرده و به جریانی دو سویه تبدیل کند.
6- کیفیت خوب فنی – هنری
رسانه منتخب برای یک موقعیت آموزشی ، ضمن داشتن محتوای مناسب ؛ از لحاظ ویژگیهای هنری و فنی تولید نیز باید کیفیت بالایی داشته باشد.
7- عملی بودن و سهولت استفاده
وجود خصیصه هایی مثل سبک وزن بودن، قابلیت حمل و نقل ، طرز کار اسان، استحکام و بادوام بودن، استهلاک کم، سهولت تعمیرات ، در دسترس بودن وسایل جنبی و یدکی و … مجموعاً تشکیل دهنده این ویژگی می باشد.
8- توجیه اقتصادی
یک رسانه مناسب باید تا حد امکان ارزان و اقتصادی باشد. برخی به غلط زیبایی صرف یا پیچیدگی ، مد روز و جدید بودن رسانه را معیار انتخاب آن قرار می دهند؛ اگر انتقال مفهومی با یک قطعه عکس سیاه و سفید ارزان ممکن باشد نباید از فیلم یا ویدئو استفاده کرد. مصرف بودجه ی محدود اختصاص یافته به خرید یا تولید رسانه ها برای تهیه تعداد معدودی رسانه های گران قیمت کار عاقلانه ای نیست.
2-1-8-انواع نظامهای رسانه ای آموزشی
در ارتباط با رسانه های آموزشی طبقه بندی ها و تقسیم بندی های مختلف ارائه شده است که در اینجا به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
احدیان در سال (1380) در کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی تقسیم بندی زیر را از رسانه های آموزشی ارائه می کند: