تمایل مشتریان به توصیه ارایه دهنده خدمت به دیگر مشتریان

تمایل به توصیه

تمایل مشتریان به کمک به ارایه دهنده خدمت یا دیگر مصرف کنندگان خدمت در تحویل اثربخش خدمات

نوعدوستی

بی توجهی مشتریان به تفاوت‌های قیمتی بین ارایه دهنده فعلی و سایر ارایه دهندگان آن خدمت

تمایل به پرداخت بیشتر

شناختی

حدی که مشتری ارایه دهنده خدمت را به عنوان تنها انتخاب خود بداند.

توجه خاص

احساس مالکیت بر خدمات، وابستگی به ارایه دهنده خدمت، تشابه و همسانی ارزشهایی که بین ارایه دهنده خدمت و مشتری وجود دارد.

شناسایی

۲-۸-۶٫ مزایای وفاداری مشتریان برای سازمان
صاحب‌نظران دانش بازاریابی، مزایای زیادی را برای وفاداری برشمرده‌اند که برخی از بازرترین آنها عبارت‌اند از:
۱) کاهش هزینه‌های جذب مشتریان جدید،
۲) کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمت‌ها،
۳) عملکرد مثبت ازطریق افزایش قدرت پیش بینی،
۴) افزایش موانع برای ورود رقبای جدید.(مورگان و هانت، ۱۹۹۴)
۵) مشتریان وفادار، هزینه‌های بازاریابی سازمان را به دلایل زیر کاهش می‌دهند:
– وفاداری، هزینه یادگیری مشتریان را به ویژه در بازارهای خدماتی کاهش می‌دهد.
– بازاریابی مثبت دهان به دهان مشتریان، شرکت را قادر می‌سازد در هزینه‌های بازاریابی خود صرفه جویی کند.
۶) شرکت‌هایی که گروه بزرگی از مشتریان وفادار دارند، سهم بزرگی از بازار را نیز در دست دارند.
۷) مشتریان وفادار مایل به پرداختن قیمت‌های بیشتری برای برند مورد علاقه خود هستند.
۸) هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بیشتر از هزینه حفظ مشتریان فعلی است، به ویژه وقتی مشتریان فعلی راضی و وفادار هستند.
۹) مشتریان وفادار از راه افزایش خریدهایشان و تکرار آنها باعث ایجاد درآمد بیشتری برای برند می‌شوند.
۱۰) مشتریان یک برند در مقابل استراتژی‌های بازاریابی رقبا مقاوم هستند و از نام تجاری مورد علاقه خود دفاع می‌کنند.
۱۱) وفاداری به یک برند باعث افزایش اهرم تجاری (نسبت دارایی به بدهی) سازمان می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.