دسترسی به منابع مقالات : 
حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و  …

دسترسی به منابع مقالات : حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و …

با توجه به چشم‌انداز ۱۰ ساله گروه صنعتی گلرنگ، این گروه عزم جدی برای ایجاد کسب و کارهای متنوع جهت ایجاد اشتغال صد هزار نفر را دارد.
۲) فرهنگی و رسانه‌ای:
موسسه فرهنگی گلرنگ رسانه نیز طی سالهای اخیر آثاری را در عرصه شبکه نمایش خانگی تهیه و توزیع کرده است.
۳) حضور در بورس اوراق بهادار تهران:
گروه صنعتی پاکشو، از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ طی جلسه هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۹۲ موفق به کسب پذیرش با سرمایه ۷۰۰ میلیارد به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه تولید و پخش محصولات بهداشتی، شوینده و شیمیایی شد و سهام آن در بازار داد و ستد می‌شود.
۳) مسئولیتهای اجتماعی:
گروه صنعتی گلرنگ در کنار فعالیتهای صنعتی خود همواره به مسئولیتهای اجتماعی از جمله فعالیتهای خیریه توجه جدی داشته است
۴) همکاری با یونیسف:
در سال ۱۳۸۶گروه صنعتی گلرنگ در تعاملی با سازمان یونیسف همکاری خود را به نمایندگی شرکت پاکشو آغاز نمود.
۵) دانشگاه گلرنگ:
مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ از سال ۱۳۸۶ با هدف آموزش پرسنل و تأمین نیروی انسانی ماهر گروه صنعتی گلرنگ تأسیس گردید و با پذیرش دانشجو در سه رشته مهارتی فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز دانشگاهی پذیرش دانشجوی خود را براساس برنامه استراتژیک منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ انجام میدهد.
۲-۱۰-۲٫ پیشینه مطالعات داخلی
تحقیقات صورت گرفته در زمینه حفظ مشتری در ادبیات بازاریابی چندان گسترده نیست و مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان، اغلب این مطالعات بر تعریف و اندازه‌گیری حفظ مشتریان متمرکز شده‌اند. در جدول زیر برخی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه‌ی حفظ مشتری، موضوع اصلی مورد بررسی در این پژوهش و متغیرهای تحقیق، روش تحقیق و هم چنین نتایج بدست آمده از آن‌ها ذکر شده است.
جدول (۲-۳) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه حفظ مشتری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

نتایج تحقیق روش تحقیق متغیرهای پژوهشی محقق وسال تحقیق عنوان تحقیق
تاثیر معنادار رضایت و ارزش مشتری بر روی حفظ مشتری تایید گردید، بین کیفیت خدمات و هزینه تغییر بر روی حفظ مشتری تاثیر معناداری یافت نشد. تحلیل معادلات ساختاری مستقل: (هزینه تغییر، کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری) وابسته: (حفظ مشتری) منصور زراءنژاد،
وهمکارانش.
سال ۱۳۹۱
عنوان بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری درخدمات تلفن همراه
تاثیر معنادار و مثبت بین متغیر مستقل و وابسته. تحلیل داده کاوی مستقل: (مدیریت ارتباط با مشتری) وابسته:
(حفظ مشتری)
قره نژاد، ۱۳۹۲