استفاده زیاد از هچرها و موجود نبودن زمان کافی در بین دو هچ متوالی موجب میشود که زمان کافی جهت سرویس و تعمیر هچر فراهم نشود، برای جلوگیری از این عمل باید کارخانه دارای یک هچر اضافی باشد تا در صورت لزوم بتوان هچرها را سرویس وتعمیر نمود.
قطعات یدکی که بطور مرتب مورد استفاده قرار می گیرند باید همیشه در انبار موجود بوده و لیستی از قطعات مورد نیاز جهت خرید تهیه شود.
کارگرانی که با سترها و هچرها کار میکنند باید آموزش دیده و با نحوه کار ماشینها آشنا باشند تا در صورت وقوع هرگونه خرابی بتوانند به خوبی عمل نمایند.
رعایت اقدامات امنیتی بر طبق مقررات کارخانه ضروری است. استفاده از محافظ ها و کلیدهای ایمنی و همچنین رعایت مقررات ایمنی از طرف پرسنل الزامی است. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-28 طراحی کارخانه جوجه کشی
طراحی مناسب از الزامات احداث یک کارخانه جوجه کشی با بازده اقتصادی مطلوب می باشد. کارخانه های وجه کشی، حلقه ای از زنجیره غذایی را تشکیل میدهند، لذا در هنگام طراحی باید استانداردهای بهداشتی در آنها در نظرگرفته شود.
شرائطی که در ماشین های جوجه کشی جهت رشد و تکامل هر چه بهتر جنین فراهم میشود، محیط مناسبی را جهت رشد میکربها و قارچها ایجاد می کند . بنابر این سطح خارجی تخم مرغها باید عاری از آلودگی بوده و همچنین تمام وسائل و ماشین های جوجه کشی باید طوری طراحی شوند که براحتی شستشو و ضد عفونی شوند. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-29 محل جوجه کشی
انتخاب محل جوجه کشی بصورت اجتناب نا پذیری به خطر درگیری بیماریها در مناطق پر تراکم طیور ، هزینه های حمل و نقل تخم مرغ و جوجه ، در دسترس بودن نیروی انسانی و شبکه اصلی حمل و نقل بستگی دارد. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-30 بهداشت کارخانه جوجه کشی
جهت کنترل آلودگی در کارخانه جوجه کشی باید یک برنامه بهداشتی اعمال ، و نتایج آن به وسیله انجام آزمایشات استاندار میکروبی (استفاده از پلیت و سواب آگار) ارزیابی شود.
علاوه بر تخم مرغهای آلوده و کرکهای جوجه ، سایر منابع آلوده کننده عبارتند از:
کارگران و افراد بازدید کننده ، حیواناتی مانند موش و سایر جوندگان و پرندگان وحشی و حشرات، وسائل مختلف مانند جعبه های حمل جوجه ، سینی ها وگاریهای حمل تخم مرغ
تمام کارگران و بازدید کنندگان باید از لباس مناسب استفاده نمایند . بهتر است برای کارگران قسمتهای مختلف جوجه کشی (بخشهای تمیز و کثیف ) از لباسهایی با رنگهای مختلف استفاده شود. این عمل به جلوگیری از حرکتهای غیر بهداشتی کارگران و جلوگیری از انتقال آلودگیها کمک زیادی می کند.
قبل از به کارگیری هرگونه مواد ضد عفونی کننده ، باید تمام مواد آلی را شسته و تمیز کرد. برای مثال هچرها باید قبل از ضد عفونی شدن ، به خوبی با آب و مواد پاک کننده شسته شوند.
مواد ضد عفونی کننده باید دقیقا طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مصرف گردند. این گونه مواد همیشه بی خطر نبوده واکثرا سمی می باشند و باید به دقت حمل و به کار گرفته شود.
کارکنان کارخانه باید به خوبی با نحوه حمل ، نگهداری و استفاده از مواد ضد عفونی کننده آشنا باشند. همواره طریقه مصرف این گونه مواد را از کارخانه سازنده دریافت و بر طبق توصیه های کارخانه عمل شود. سرپرست کارخانه جوجه کشی باید از جنبه های بهداشتی و اقدامات ایمنی درباره کاربرد این مواد به خوبی مطلع بوده و مطمئن باشد که کلیه کارکنان نیز به آنها عمل میکنند، لذا آموزش کارکنان در مورد نحوه استفاده از مواد ضدعفونی الزامی است.
آگاهی از لیست مواد ضد عفونی کننده مجاز در هر کشور ضروری است.
با انجام آزمایش حساست ، ماده ضد عفونی کننده موثرتر را مصرف نمائید.
1-31 بر طرف کردن مشکلات
جهت بررسی علل پائین بودن جوجه درآوری، بایستی تخم مرغهای هچ نشده مورد آزمایش قرار گرفته و علت مرگ جنین در داخل پوسته مشخص شود. نکات اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد: