5ـ مدرسین آموزش خانواده: اطلاعاتی که در این زمینه ویژگی‌های اولیاء به عنوان فراگیران اصلی برنامه‌های آموزش خانواده حاصل می‌گردد و بررسی نظرات این گونه افراد بر اساس بافت و طبقات مختلف آنها می‌تواند علاوه بر اولیاء در شیوه ارائه مطالب و تدریس آنان نیز ثمربخش باشد.
در این راستا انجمن اولیاء و مربیان مدارس سراسر کشور به عنوان یک بخش عظیم از نظام آموزش و پرورش، مسئولیت خطیری را با اهداف ارائه آگاهی و اطلاعاتی جهت متعادل ساختن محیط خانواده و هماهنگ‌سازی روش‌های آموزشی و تربیتی بین خانواده و مدرسه را در قالب برنامه‌های آموزشی خانواده به عهده دارد. برای این که این آموزش خانواده بتواند پاسخ مناسبی به نیازهای آموزشی و تربیتی خانواده‌ها باشد، ضروری است این برنامه‌ها به شکلی اصولی و منطقی قابل اجرا، طراحی، تدوین و اجرا گردید.
گر چه دست‌اندرکاران این گونه برنامه‌ها برای نزدیک کردن خانواده‌ها به اصول و روش‌های آموزش و پرورش تلاش فراوانی داشته‌اند، اما برای نیل به اهداف عالیه تعلیم و تربیت و برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک بین خانه و مدرسه نیاز به فعالیت‌های سازنده‌ای وجود دارد.
برای این که برنامه‌های آموزش خانواده بتواند پاسخ مناسبی به نیازهای آموزشی تربیتی خانواده‌ها باشد، ضروری است با نگرش جامع، نحوه اجرای این گونه برنامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهنده بر اساس دیدگاه فوق یعنی مطالعه و بررسی شرایط و امکانات و عواملی که باعث مؤثرتر شدن برنامه‌های آموزش خانواده می‌گردد. این طرح پژوهشی را تحت عنوان « بررسی نظرات مدیران اولیاء و مدرسین پیرامون گرایش یا عدم گرایش اولیاء نسبت به شرکت در برنامه‌های آموزش خانواده» را به اجرا درمی‌آورد.
بدیهی است مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل هر کدام از مقوله‌هایی که در نحوه جذب خانواده به برنامه‌های آموزش خانواده مؤثر هستند در شناخت نقاط قوت و تثبیت آنها و همچنین در به دست آوردن نقاط منفی و تنگناها و اقدام برای رفع آنها بسیار مفید و سازنده خواهد بود. حضور مؤثر و فعال و یا عدم استقبال اولیاء از کلاس‌های آموزش خانواده به شرایط و علل و امکانات متعددی بستگی دارد.
بر همین اساس اهمیت اولیاء با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همیشه و در همه به جا به عنوان یک اصل شناخته شده است. تحقیقات انجام شده ثابت کرده‌اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزش‌هایی که پدران و مادران در خانه برقرار می‌کنند و برداشت‌های آنها از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهم‌ترین و قطعی‌ترین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی درسی، پرورشی و عاطفی دانش‌آموزان است. علمای تعلیم و تربیت معتقدند که همکاری صحیح اولیاء با مدرسه علاوه بر آنکه زمینه‌های حضور و مشارکت مردم در بخش آموزش و پرورش را فراهم می‌آورد، بلکه بهره‌وری آموزشی و تربیتی ارتقاء یافته و از بروز ناهنجاری‌های تربیتی، رفتاری میان عملکرد تربیتی بین خانه و مدرسه جلوگیری می‌شود.
اهداف پژوهش
هدف کلی: بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی93-92
اهداف جزئی :
1- بررسی مهم ترین علل عدم همکاری اولیاء بامدرسه
2- یافتن روشهای مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
3- بررسی موثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
4- بررسی مهم ترین وظایف اولیا در مقابل مدرسه
5- بررسی موثرترین راههای گسترش دیدگاه مساعد اولیاء نسبت به همکاری آنها
6- بررسی وشناسایی عوامل بازدارنده وموثر در عدم همکاری اولیا با مدرسه
فرضیه‌ها و پرسشهای تحقیق
1- مهم ترین علل میزان همکاری اولیاء بامدرسه چیست؟
2- روشهای مطلوب برای افزایش همکاری اولیا با مدرسه کدامند؟
3- با چه روشهایی می توان اولیاء را به همکاری با مدرسه علاقمند کرد؟
4- موثرترین راه افزایش علاقه مندی و همکاری اولیاء بامدرسه کدامند؟
5- مهم ترین وظایف اولیا در مقابل مدرسه کدامند ؟
6- موثرترین روش گسترش دیدگاه مساعد اولیاء به همکاری آنها با مدارس کدامند؟