تعریف اصطلاحات
اولیا : پدران ومادران دانش آموزان هستند که مربیان آموزشگاه توقع دارند آنها ارتباط تنگاتنگی را با مدرسه داشته باشند
همکاری : کوششی برای بدست آوردن نتایج یکسان وهمانند یا تامین منافع به وسیله ی با هم کار کردن
عدم همکاری: اگر اولیاء و مربیان را در زمینه های آموزشی، پرورشی،خدماتی، درسی و ….یاری نکنند این خود نوعی عدم همکاری است که نتایج بس زیانباری دارد.
خانواده : خاندان ، اهل خانه ، اهل البیت ، دودمان
آموزش : عمل یاد دادن وآموختن وجریانی که افراد در آن مهارت وطرزگرایش های مناسب را جهت ایفای نقش خاص می آموزند.
آموزش خانواده: منظور از آموزش خانواده آن است که مسئولین مدرسه با کمک اعضای انجمن جلساتی جهت بالا بردن آگاهی و علم اولیاء در جهت مساعدت مدرسه در موارد آموزشی، پرورشی درسی، خدماتی ، تشکیل دهند.
انجمن اولیاءو مربیان: موسسه ای است عظیم ، با وسعت و گستردگی سراسر نقاط کشور بگونه ای که هر جا مدرسه ای باشد انجمن در آنجا حضور دارد .هیئت منتخبی است از پدران و مادران دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت درزمینه تحقق اهداف انجمن بر طبق اساسنامه، فعالیت و همکاری می کنند.
اولیاء : پدران و مادران دانش آموزان هستند که مربیان آموزشگاه توقع دارند آنها ارتباط تنگاتنگی را با مدرسه داشته باشند.
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش
الف : پیشینه نظری پژوهش :
تربیت کودک باید با هماهنگی همه جانبه مربیان انجام پذیرد و در این راستا پدر، مادر، معلم و مدیر و مربی، مشاوره و… باید با هماهنگی هم به کار تربیت بپردازند، به گونه ای که کودک احساس کند با یک موجود واحد مواجه است و هر یک از این افراد به مثابه اندامهای آن فرد واحدند. خانم زهرا بازرگانی در مورد پیوند خانه و مدرسه و همکاری اولیاء با مدرسه می گوید: یکی از روشهای مبارزه با افت تحصیلی، پیوند خانه و مدرسه و ایجاد رابطه موثر بین اولیاء و مربیان است مطالعه فراوانی که طی دو دهه اخیر در کشورهای اروپایی غربی و به خصوص در کانادا در مورد اثر بخشی کار معلمان صورت گرفته نشان می دهد که اکثر معلمان برای این حرفه مشکل و متنوع که جامعه از یک معلم انتظار دارد آماده نیستند و مراکز تربیت معلم و دوره های آموزشی ضمن خدمت آنان را برای پاسخگویی به نیازهای کودکان بخصوص دانش آموزان از طبقات اجتماعی غیر مرفه مردم آماده نمی سازد.
تاریخچه ارتباط و همکاری اولیاء و مربیان
بعد از انقلاب صنعتی دردنیای غرب مادران و پدران همگی جذب کار در کارخانه ها و شرکتها شدند طبعاً بازار مدرسه و مکتب رواج بیشتری پیدا کرد و در کنار کارگاههای مهد کودک‌ها و در سطح شهرها، پرورشگاهها پدید آمدند اما مسئله نابسامانی خانواده ها ناشی از کار و اشتغال والدین بود که موجب آلودگی و گرفتاری برخی از کودکان و انحراف لغزش ها آنها را فراهم کرد.
اولیاء امور، والدین و مربیان تدریجاً دریافتند که رابطه ای بین رفتارهای غیر منتظره کودکان و نوجوانان و نابسامانی خانواده هاست. لذا تصمیم گرفتند که مشکلات موجود را و همکاری پدران و مادران و اولیای مدرسه را به گونه ای حل نمایند و این خود انگیزه ای برای تأسیس انجمن های اولیاء و مربیان درغرب بود. در اوایل قرن 20 برخی از مدارس اروپایی کلاسهایی ترتیب دارند که یکی از شرایط ثبت نام و پذیرفتن شاگردان، شرکت والدین آنها در جلسه های مدرسه و حداقل هر دو هفته یکبار یا دو ساعت بود.
بدین ترتیب شرکت و توجه والدین آنها در جلسه ها به امر خانواده نظارت و کنترل مستمر فرزندان در امر تربیت معطوف و نتایج نسبتاً ارزنده ای هم حاصل شد. بعدها که در جوامع دیگر مدارس جدید تاسیس شد با الگوگیری ازآن موسسات سعی کردند اهتمامی به آموزش اولیاء نشان داده و موسساتی تحت عنوان مدرسه اولیاء همکاری اولیاء و مربیان، انجمن خانه و مدرسه و… پدید آورند که این امر در کشور ما نیز کم و بیش با همان شیوه تاسیس شد.
به استثنا شواهد و مدارک موجود اندیشه شکل گیری و به طور رسیدن «انجمن های خانه و مدرسه» برای نخستین بار در سال 1326 شمسی عملی گردید و در آن سال بنابر مصوبات «شورای عالی فرهنگ، شهرها وظایفی برای انجمن ها نوشته شد. اما همانگونه که از شکلی عاریتی این انجمنها پیدا بود تشکیل آنها رابطه تربیتی و انعکاس مسائل خانه به مدرسه و متقابلاً مدرسه به خانه غلبه داشت
اهمیت و ضرورت ارتباط اولیاء و مربیان و مدرسه
تاثیر پذیری فرزندان از عناصر موجود در سیستم اجتماعی به خصوص مدرسه، جامعه و خانواده به یک بررسی جامع و گسترده نیاز دارد. در هر جامعه ای اندیشه ها، امکانات و نهادها در خور توجهی وجود دارند که هماهنگی آنها می تواند متضمن سلامت فکر و اخلاق و رفتارهای نسل جوان باشد. مراکزی از قبیل مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی جایگاه های معتبری در تربیت فرزندان تلقی می گردد. مدرسه همانند خانواده می تواند عادات مطلوب را در دانش آموزان ایجاد کند. وزارت آموزش و پرورش با توجه به مسئولیت سنگینی که عهده داراست و بموجب آن باید هزینه و امکانات لازم را برای تحصیل میلیون ها دانش آموز فراهم کند و به سادگی نمی تواند به تنهایی پاسخگوی مسائل مربوط به نیازهای تمام دانش آموزان باشد.
هر خانواده دارای دو عضو موثر تربیتی و آموزشی به نام پدر و مادر است که سلامت و تعادل و استحکام این نهاد متضمن قوام و اعتدال جامعه نیز میباشد.
بدیهی است هر چند فضای تربیتی و معنوی خانواده غنی تر باشد نهاد خانواده می تواند در جهت بارور کردن زندگی فرزندان موثر واقع گردد.