عوامل روانشناختی افسردگی :
برخی تجربیات خاص در دوران کودکی و موقعیت های شخص در زندگی جاری مارا به این که به این وقایع دشوار زندگی به صورن افسردگی پاسخ دهیم آسیب پذیر تر می سازد ، یک گروه جامعه شناس که در منطقه ای در لندن در مورد زنان تحقیق می کردند دریافتند که زنانی که احتمال بیشتری داشتند که پس از وقایع سخت و طاقت فرسا به بیماری افسردگی مبتلا شوند دارای زمینه ها و عواملی آسیب پذیر بودند : در دوران کودکی قبل از یازده سالگی مادران خود را از دست داده بودند و آنها هیچ محرم اسراری نداشتند که بتوانند به او اعتماد بکنند در زندگی نداشتند . (بلاک برن به نقل از شمس ، ١٣٨٧ ، ص ٣۶١ )
حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی خود دچار افسردگی شدید می شوند در حالی که این میزان در مردان حدود ٨ تا ١۲ درصد است سایر انواع بیماری افسردگی هم در زنان بیشتر است تنها در مورد اختلال افسردگی دو قطبی می توان گفت که در بین زنان و مردان شیوع یکسانی دارد . ( با ئومل به نقل از شاداب ، ١٣٨۰ ، ص ١٣ )
درمان های افسردگی :
روان درمانی پویا :
بر آن است تا تعارض های نا هوشیار و حل وفصل شدهای را که می تواند به بیماری افسردگی منجر گردد درک کند ، اغلب گفته می شود که افسردگی ناشی از خشم فرو رفته است و اگر به بیمار کمک شود تا احساسات خشمگینانه خود را بفهمد و با آن برخورد مناسب داشته باشد ، تعبیر رویا و تداعی آزاد و بررسی شرایط گذشته تکنیکهای مهمی برای روان درمانی به شیوه روانکاوی‌است . (گریست و جفرسون به نقل از قراچه داغی ، ١٣٨٣ ، ص ۵۲ )
درمان بدنی افسردگی16 :
طرفداران الگوی‌ زیستی شناختی برای درمان بیماری افسردگی یک قطبی زمانی که شدید باشد از دو روش استفاده می کنند : روش اول درمان با داروها است که در این صورت ممکن است از دارو های فلوکستین 17، داروهای سه حلقوی و بازدارنده های (MAO)18 استفاده شود ،روش دوم وارد کردن شوک برقی تشنج آور ECT است . ( رزنهان و سلیگمن به نقل از سید محمدی ، ١٣٨۵ ، ص ٣٩ )
نور درمانی :
بعضی از افراد با افسردگی های فصلی رو برو می شوند که به طور منظم در زمستان ها بروز می کند که با رسیدن بهار از بین می رود ، به اعتقاد بسیاری قرار گرفتن در معرض نور برای برخورد با افسردگی ها در زمستان مناسب است بیمار معمولاً در فاصله ٩۰ سانتیمتری ۶ تا ٨ لامپ فلورسنت قرار می گیرد و پس از چند روز قرار گرفتن در معرض نور بیمار بهبود مییابد .(گریست و جفرسون به نقل از قراچه داغی ، ١٣٨٣ ، ص ٩۲ )
درمان با طب سوزنی :
در چین طب سوزنی و بخصوص طب سوزنی الکتریکی ( که جریان الکتریکی ضعیفی از سوزن ها انتقال داده می شود ) روش رایجی برای درمان بیماری افسردگی و تحلیل عصبی است ، در روسیه روانپزشکان اثر ضد افسردگی این روش را نشان داده اند ، در آمریکا لوییز ونسل روانپزشک مرکز طب سوزنی واشینگتن ٨٧۲ بیمارمبتلا به افسردگی را با طب سوزنی همراه با رژیم های اورتو ملکو لار درمان کرد که از این تعداد ۶٨۶ بیمار (٧٩٪) بهبودی کامل و ١٨٣ بیمار (۲١٪ ) بهبودی خفیف داشته و درمان فقط ٣ بیمار موفقیت آمیز نبود . ( بائول به نقل از شاداب ، ١٣٨۰ ، ص ١۵ )
درمان شناختی – رفتاری :
این روش به تغییر نگرش بیمار نسبت به خود و اطرافیانش تاکید دارد بیماران مبتلا به افسردگی بر اساس تجربیات ناموفق و ناخوشایند که در گذشته خود و دوران کودکی داشته اند نگرش منفی پیدا کرده اند ، و درمانگر به بیمار کمک می کند تا ابتدا این احساسات و افکار منفی را شناسایی کند و پس از آن از طریق ثبت و بررسی آن ها جایگزین ها و راه حل های مناسبی را برایشان پیدا کنند که مدت آن ١۲ تا١۴ جلسه طول می کشد . (صادقی ، ١٣٨۶ ، ص ٧۵ )
روان درمانی حمایتی :
هدف از این درمان برای بیماران این است که در آن بدون پیش داوری افکار و اعمال وی از طریق همدردی و حمایت مورد توجه قرار گیرد این نوع درمان از طریق اطمینان دادن به بیمار نسبت به بهبودی حتمی پذیرش درمان های دارویی را بیشتر می کند و مانع قطع درمان و سرخوردگی در بیمار می شود( همان منبع ،همان ص )
رفتار ضد اجتمایی19 :
اصطلاح رفتار ضد اجتمایی گاه گمراه کننده است چون هم در مورد کسانی به کار می رود که رفتارشان حاصل اختلال روانی نیست و هم کسانی که هرگز معاینات کامل روانپزشکی از آنها به عمل نیامده است تا معلوم شود که اختلال روانی دارند یا خیر ، به طورر که لوئیس گفته است که این اصطلاح را نمی توان در مورد افراد بهنجار به کار برد که سعی می کنند که زندگی نیرنگبازانه ای را بگذرانند . ( سادوک و سادوک ، به نقل از پور افکاری ، ١٣٨۵ ، ص ۶۴٨ )
افراد مبتلا به این اختلال همواره از طریق رفتار فریبکارانه ، پر خاشگری و یا رفتار ضد اجتمایی به حقوق دیگران تجاوز می کنند و احترامی برای آنها قائل نیستند و معمولاً این کار را بدون احساس پشیمانی و وفاداری به هیچ کس انجام می دهند آنها تکانشی ، تحریک پذیر و پر خاشگر هستند و رفتار غیر مسئولانه دارند . ( مینکا ، هولی ، باچر ، به نقل ازسید محمدی ، ١٣٨٨ ، ص ۲۰۴ )
ویژگی اصلی این اختلال یک الگو فراگیر از بی اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران است که از کودکی یا از اوایل نوجوانی آغاز می شود و تا بزرگسالی ادامه می یابد ، این الگو تحت جامعه ستیزی یا اختلال شخصیت غیر اجتمایی نیز نامیده شده است چون فریبکاری و تقلب ویژگی محوری این اختلال است ، برای تشخیص فرد باید حداقل ١٨ سال داشته و سابقه چند نشانه اختلال سلوک قبل از ١۵ سالگی را داشته باشد . ( کشاورز ، ١٣٨۵ ، ص ۴۵ )
این افراد تمایل دارند که در یک سطح عینی‌عمل کنند تا در یک سطح انتزاعی‌ ، به همین جهت به آینده و عواقب رفتارشان نمی اندیشند در نتیجه فاقد مهارت های حل مسئله هستند و به طور تکانشی بودن توجه به پیامدهای طولانی مدت آن به عمل می پردازند البته هنوز مناقشه های در مورد تفاوت بین شخصیت ضد اجتمایی و سایکوپات وجود دارد ، طبق نظر هیر و همکاران ملاک DSM-IV-TR یک فرد ضد اجتمایی را مجرم توصیف می کنند در مقابل سایکوپات به فردی اشاره دارد که نه تنها این ویژگی ها را دارد بلکه فقر هیجانات مثبت و منفی را نیز تجربه می کند . (جوانمرد ، ١٣٨٧ ، ص ٩۴ )
شیوع این اختلال در جامعه به طور کلی ٣ درصد در مردان بیشتر از زنان است ، شیوع این اختلال با مولفه های دیگر چون قبول پرخاشگری در جامعه و پذیرش هنجارهای نا مطلوب بیشتر خواهد بود و شیوع این اختلال در وابستگان درجه اول افراد بیشتر از جامعه است . ( کشاورز ، ١٣٨۵ ، ص ۴٨‌ )
ملاک های تشخیص اختلال ضد اجتمایی براساس DSM- IV-TR :
ناتوانی در سازش ناهنجاری های اجتمایی مرتبط با رفتارهای ‌قانونی ، فریبکاری که با دروغگویی مکرر ، استفاده از نام های مستعار و یا کلاهبرداری از دیگران برای منفعت شخصی و لذت ، تکانشی بودن یا ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده ، تحریک پذیری و پرخاشگری با نزاع و حمله های بدنی مکرر ، بی پروایی و بر ملاحظه بودن نسبت به امنیت خود و دیگران ، مسئولیت نا پذیری دائم ، عدم پشیمانی که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی برای آزار یا دزدیدن اموال دیگران . ( همان منبع ، همان ص )
فرد ١٨ ساله است و شواهدی که از اختلال سلوک که قبل از ١۵ سالگی شروع شده است وجود دارد . ( باچر ، مینکا ،‌هولی ، به نقل از سید محمدی ، ١٣٨٨ ، ص ۲۲۶ )