در زمان حمل جوجه از کارخانه به فارم پرورشی محیط اطراف جوجه باید کاملا تحت کنترل باشد.
1-تهویه حداقل مورد نیاز برای تامین اکسیژن کافی به ازای هر1000 جوجه در هوای زمستان 34 متر مکعب درساعت و در تابستان دو برابر این میزان می باشد.تمام کامیونهای حمل باید به سیستم گرم کننده کمکی یا تامین جریان هوای تازه کافی بمنظور گرم کردن و یا خنک کردن مجهز باشند. اگر در تابستان درجه حرارت از 30 درجه سانتیگراد تجاوز نماید باید از سیستم های خنک کننده استفاده شود.
2- کامیون حمل جوجه باید مجهز به وسائل نشان دهنده درجه حرارت در قسمت بار باشد تا راننده بتواند میزان هوای ورودی را جهت خنک کردن جوجه ها تنظیم نماید.
3- درجه حرارت در داخل جعبه های جوجه باید حدود 32 درجه سانتیگراد و درجه حرارت داخل ماشین حدود 24 درجه سانتیگراد باشد. اگر از جعبه های پلاستیکی جهت حمل جوجه استفاده میشود، درجه حرات داخل کامیون حمل باید حدود 20 درجه سانتیگراد باشد.
4- استفاده از جعبه های پلاستیکی برای حمل جوجه در مقایسه با جعبه های مقوایی ، احتمال گرمازدگی یا سرمازدگی جوجه ها را بیشتر می کند، بنابر این در موقع حمل با جعبه های پلاستیکی باید از مجهز بودن کامیون به وسائل گرم کننده و خنک کننده مطمئن بود.
5- جعبه های جوجه باید به درستی در داخل کامیون چیده شده ،به طوریکه فضای کافی جهت برقراری هوای مورد نیاز بین جعبه ها موجود باشد. بعد از چیده شدن هر ردیف از جعبه ها باید به وسیله یک میله که به طور عرضی در کامیون نصب می شود جعبه ها را مهار کرد تا از هر گونه حرکت اضافی و یا افتادن آنها در طول زمان حمل جلوگیری به عمل آید .
6- می توان کامیون را با پرده پلاستیکی که در پشت کامیون نصب می شود مجهز نمود تا در زمان بارگیری جوجه ها، گرمای داخل کامیون حفظ شود.
7- رانندگان کامیونهای حمل جوجه باید تعلیم دیده و وظیفه شناس باشند. رانندگان باید هر روز با لباس و کفش تمیز به سر کارآمده و برای بارگیری روپوش و چکمه خود را تعویض نمایند . ترجیح داده میشود که راننده ها در هنگام تحویل جوجه وارد سالنهای پرورشی فارم مربوطه نشوند.
8- کامیونهای حمل باید بعد از هر سرویس تحویل جوجه، به وسیله آب و مواد ضد عفونی کننده، شستشو و ضدعفونی شوند. اگر کامیون در یک سرویس به دو فارم مختلف جوجه تحویل دهد، باید دارای یک دستگاه اسپری کننده مواد ضد عفونی کننده باشد که در فواصل بین دو فارم ماده ضدعفونی بر روی چرخهای کامیون اسپری شود.
9- در صورتی که جعبه های جوجه از فارم پرورشی به کارخانه جوجه کشی عودت داده میشوند باید جهت جلوگیری از احتمال انتقال هر گونه آلودگی به دقت شسته و ضدعفونی گردند. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-24تاثیر ارتفاع بر جوجه کشی ها
در بسیاری از کشورها پرورش طیور در نقاط مرتفع انجام میگیرد. کارخانه های جوجه کشی که در ارتفاعات بالا واقع شده اند، دارای درصد جوجه درآوری کمتری میباشند که این مسئله در ارتفاع بیش از 800 متر بیشتر محسوس است . با افزایش ارتفاع ، فشار هوا، فشارنسبی اکسیژن و رطوبت مطلق کاهش می یابد. در ارتفاع بالا، هوای ورودی به سالنها سردتر و خشک تر از مناطق نزدیک به سطح دریا می باشد. ماشینهای جوجه کشی که دارای سیستم کنترل دماو رطوبت نامناسب هستند در ارتفاعات بالا به خوبی عمل نمی کنند. مشکلات جوجه درآوری در ارتفاعات بالا به علت کاهش میزان اکسیژن موجود در هوا و افزایش از دست دادن رطوبت از تخم مرغها می باشد. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-25 میزان در دسترس بودن اکسیژن
میزان اکسیژن در هوای تازه همیشه 6/21 % بوده و میزان آن در سالن ستر و هچر نباید کمتر از 20 % باشد، با کاهش فشار هوا در ارتفاعات میزان اکسیژن ورودی به ماشین در یک حجم معین از هوا کاهش می یابد و کاهش فشار موجب پائین آمدن سطح اکسیژن خون شده و در نتیجه اکسیژن کمتری به بافتها میرسد.
1-26 کمبود آب
در ارتفاعات بالا به علت کاهش رطوبت هوا و افزایش تبخیر از طریق منافذ پوسته، مقدار بیشتری از آب تخم مرغ از دست میرود. تبادل گازی در پوسته تخم مرغ در ارتفاعات بالا بسیار مهم میباشد. سترها باید طوری تنظیم شوند که تخم مرغها در طول 18 روز نگهداری در ستر بیش از 12 % کاهش وزن نداشته باشند.
1-27 نگهداری ماشینهای جوجه کشی
با گسترش و مکانیزه شدن کارخانه های جوجه کشی، اهمیت وجود یک برنامه منظم و قاطع جهت نگهداری و حفاظت ماشینها بیشتر احساس میگردد. پیشنهادات در این زمینه به شرح زیر میباشد:
به منظور تنظیم یک برنامه منظم در زمینه سرویس و نگهداری ماشینها دفترچه راهنمای ماشینها را از کارخانه سازنده دریافت کنید.
طبق توصیه های کارخانه سازنده با استفاده از تجارب شخصی عمل نمائید.
سترهای چند مرحله ای حداقل سالی یک مرتبه باید کاملا بازدید و نظافت و تعمیر شود.